Elöver­känslighet

Elöverkänslighet eller elallergi. Från att ha varit ett i princip icke-existerande fenomen så har det sedan millennieskiftet blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och få obehag av elektriska fält. Ett vanligt förlopp är att man först anser sig känna av en viss typ av strålning (från lysrör, bildskärmar, basstationer för mobiltelefoni) och … Continued

Eftermiddag i P4 Värmland, 2 februari 2024

Med Per Larsson Utdrag (ca 00:45:40): Per Larsson: En förening för elallergiker. Vi har pratat med både de som är för och de som är emot det här. Annika Ström, välkommen in. Annika Ström: Tackar. Per: Det är ju du som har bevakat det här. Vad handlar kritiken om? Annika: Det är egentligen samma kritik … Continued

Förmiddag i P4 Värmland, 2 februari 2024

Med Anna Lingsell Utdrag (ca 00:34:28): [Anna Lingsell] “Vi har pratat med föreningen Vetenskap och folkbildning och oppositionspolitiker i Region Värmland som är kritiska. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att det inte finns bevis för att era symptom beror på elöverkänslighet. Ska vi inte kunna lita på den myndighet som är experter på det här?” [Marianne Ketty, ordförande … Continued

Nyheter P4 Värmland, 2 februari 2024

Lokala nyheter SR Värmland Utdrag (ca 00:00:33): ”Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för elöverkänslighet. [Stephan Pomp] uttalar sig både i sin yrkesroll och som företrädare för den ideella föreningen Vetenskap och folkbildning. Man ska inte förneka de här symptomen eller de problem som folk upplever. Det kan ju ha många olika skäl, till exempel … Continued

Morgon med P4 Värmland, 2 februari 2024

Med Bengt Höglind Utdrag (ca 00:09:32):“Flera kritiker vill att staten och regionerna ska sluta ge pengar till Elöverkänsligas förening. Kärnfysikern Stefan Pomp på föreningen Vetenskap och folkbildning säger att det saknas vetenskapliga belägg. Socialstyrelsen ger varje år drygt 1,5 miljoner i bidrag och Region Värmland årligen ger Elöverkänsligas förening 25 000 kronor.”

Sveriges Radio P4 Värmland, 2 februari 2024

Forskare och politiker vill stoppa skattepengar till elallergiker Flera kritiker vill att staten och regionerna ska sluta ge pengar till Elöverkänsligas förening. Kärnfysikern Stephan Pomp på föreningen Vetenskap och Folkbildning säger att det saknas vetenskapliga belägg. Socialstyrelsen ger varje år drygt 1,5 miljoner kronor i bidrag.

Elöverkänsligas riksförbunds hemsida saboterad

Vetenskap och Folkbildning fick tidigare idag kännedom om att Elöverkänsligas riksförbunds hemsida har utsatts för ett sabotage och pekats om till vår hemsida, närmare bestämt till VoF:s artikel om elöverkänslighet. Så fort vi blev informerade om situationen tog vi temporärt ned den aktuella artikeln. Senare under kvällen återställde vi artikeln, men med en inledande beskrivning av situationen och vårt fördömande av sabotaget. Strax därefter fick … Continued

Vem mår bra av att tro, att radions vågor får smärta att gro?

För ett tag sedan publicerade DN en insändare om hälsoriskerna med mobilstrålning. Det vetenskapligt mest korrekta svaret vore givetvis att nämna forskning som visar att upplevd elöverkänslighet inte beror på strålning. Insändarsidor är dock mer ett debattforum än ett klassrum och med tanke på att det finns forskning som visar att rimmande påståenden i vissa … Continued

Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utser Miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011. Skälet är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet. Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande krav om att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade strålningen från sina master. Strålningen sades orsaka en rad … Continued

Statligt miljonstöd till ovetenskaplig diagnos

I en artikel som publiceras idag 100915 i flera svenska tidningar skriver medicinjournalisten Sara Rörbecker från TT att Socialstyrelsen i år betalat nästan 1,8 miljoner kronor till Elöverkänsligas Riksförbund som bland annat använder pengarna för att driva opinion. Dessutom betalas belopp upp till 50000 kronor av flera kommuner till den som vill elsanera sin bostad. … Continued

Vetenskap och Folkbildning