Vår “Skeptisk måndag”-serie inleddes 4 maj 2020

Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Leylinjer

Leylinjer

Mystiskt arrangerade färdvägar Den engelska antikvarien Alfred Watkins publicerade år 1925 boken “The Old Straight Track”. I den lade han fram sin hypotes om att det kunde visas att många viktiga engelska landmärken - kalkbrott, stenrösen, fornborgar och romerska och medeltida platser - ligger längs ...
Gluten

Gluten

Gluten är ett protein som finns i spannmål i varierande koncentrationer - speciellt i vete, råg och korn (men inte havre eller ris). Vissa personer kan utveckla celiaki, vilket innebär en överkänslighet mot proteinet. Detta är en erkänd autoimmun sjukdom som orsakar allvarliga och potentiellt ...
Skeptikerpubar - Skeptics in the Pub

Skeptikerpubar – Skeptics in the Pub

Det började i London Skeptikerpubar (även Skeptics in the Pub eller SITP) kallas informella sociala evenemang som hålls över hela världen för att främja nätverkande och diskussion för skeptiker, rationalister och alla som är intresserade av vetenskap. Den första Skeptics in the Pub-gruppen grundades i ...
Frenologi

Frenologi

På 1790-talet utvecklade den tyske läkaren Franz Joseph Gall teorin om att utsidan av skallen reflekterade en människas personlighet. Han spekulerade att det fanns 27 olika organ i hjärnan som tillsammans styrde ens karaktär. Dessa organs form och storlek menade han gjorde avtryck i skallbenet ...
Skeptiker som tidigare inte var det

Skeptiker som tidigare inte var det

Att övertyga personer som tror på nonsens Många skeptiker har ifrågasatt om det överhuvudtaget är möjligt att argumentera med så kallade “true believers”. Frågan är om det ens är värt besväret att diskutera till exempel homeopati, spöken, slagrutor eller kolloidalt silver med hängivna förespråkare och ...
EU direktiv 2001/83/CE

EU direktiv 2001/83/CE

EUs direktiv 2001/83/CE (antaget den 6 november 2001) upprättades för att sammanställa och samla regelverket för hantering av läkemedel inom unionen. I det gjordes ett speciellt förbehåll för homeopatika och antroposofiska medel “som bereds enligt en homeopatisk metod”. Det hela motiveras med preparatens “mycket låga ...
Gå på glödande kol

Gå på glödande kol

Firewalking
Den till synes mirakulösa förmågan att gå på glödande kol utan att bränna sig förekommer som en religiös ritual bland annat i Indien. Många moderna New Age rörelser och andra kvasi-religiösa grupper har också anammat det som en övergångsritual eller som ett andlighetstest. Självhjälpscoacher ...
Faciliterad kommunikation

Faciliterad kommunikation

Faciliterad kommunikation (ofta förkortat FC efter den engelska termen) är ett samlingsnamn på metoder för att kommunicera med någon som inte är kommunikativ, vet vill säga till exempel någon som är i koma, har svår autism eller i så kallat locked-in-tillstånd (“Locked-in Syndrome”). Det finns ...
Anden i glaset / Ouija-bräden

Anden i glaset / Ouija-bräden

Ouija-brädans ursprung
Den så kallade Ouija-brädan så som den är känd från seanser, andebesvärjelse och vissa skräckfilmer var ursprungligen en leksak som uppfanns 1890. Elijah Bond patenterade då ett sällskapsspel i form av ett bräde märkt med symboler för 0-9, A till Z, “yes”, “no” ...
Cottingley Fairies

Cottingley Fairies

Cottingley-älvorna År 1917 och senare även 1920 togs totalt fem fotografier som visade två unga flickor omgivna av vad som sades vara verkliga och levande älvor. Historien har fått namn efter byn Cottingley utanför Bradford i England och bilderna togs av kusinerna Elsie Wright och ...
Logiska felslut och argumentationsfel

Logiska felslut och argumentationsfel

Dåliga argument Inom vetenskaplig skepticism (men också inom många andra områden) talas det ofta om logiska felslut, på engelska kallade “logical fallacies”. Vad är då ett “logiskt felslut” och vad menar skeptiker när de hänvisar till det? Ett logiskt felslut eller argumentationsfel är ett resonemang ...
Andrew Wakefield

Andrew Wakefield

Andrew Wakefield är i mångt och mycket mannen bakom den moderna antivaccinationsrörelsen. 1998 publicerade han en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet som hävdade att MPR-vaccinet (Mässling - Påssjuka - Röda hund) kunde orsaka en hittills okänd form av autism. Studien grundade sig ...
British Doctors Study

British Doctors Study

British Doctors Study var en banbrytande kohortstudie som bekräftade kopplingen mellan röktobak och lungcancer. Läget i början på femtiotalet var att sambandet hade misstänkts tidigare men inte bekräftats rent statistiskt. 1951 bad Storbritanniens medicinska forskningsråd sin statistiska forskningsenhet att genomföra en prospektiv studie för att ...
Moder Teresa

Moder Teresa

This is not the saint you’re looking for... Uppdaterad: 2022-05-10 Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, mer känd som Moder Teresa, föddes 26 augusti 1910 i Skopje i dåvarande Osmanska riket (numera huvudstad i Nordmakedonien). I ung ålder flyttade hon via Irland till Indien, där hon blev kvar ...
Cold reading

Cold reading

Att utöva “cold reading” är en samling av knep och manipulationer för att få det att verka som om man kan läsa tankar eller veta förmodat okänd information. Tekniken kan användas av andemedier eller siare och andra för att ge sken av att de har ...
Vetenskap och Folkbildning