post id: 26834
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26834
  
Skeptisk måndag

Pareidoli

Ansikten?

Pareidoli är en psykologisk effekt där vi människor ser mönster i föremål där det egentligen inte finns ett mönster. Väldigt ofta handlar det om ansikten – den mänskliga hjärnan har en benägenhet att tycka sig se ansikten på alla möjliga ställen. Vi har alla sett bilar, hus och eluttag som ser ut som ansikten.

Att finna mönster

Vår ibland överdrivna benägenhet att hitta mönster i omgivningen hör förmodligen ihop med att hjärnan ofta tar genvägar för att komma till en slutsats. Att analysera allt vi upplever strikt logiskt och rationellt tar tid – kan man istället hoppa direkt till en slutsats sparar man mycket tid och kraft.

Varför ansikten?

Ansiktet på Mars
“Ansiktet” på Mars – två bilder på samma område, i olika ljus och detaljnivå

Vad gäller vårt överdrivna intresse för ansikten så är en trolig förklaring att vi människor är väldigt sociala djur som är beroende av individer i vår omgivning. Deras ansikten är inte bara ett bra sätt att känna igen dem och att skilja vän från fiende, det är också ett bra sätt att läsa av deras sinnesstämning. Det skulle förklara att vi så lätt även tillskriver konstgjorda ansikten känslor. Det är avgörande för oss att hålla redan på andra personers humör och deras inställning till oss själva. Det ger svar på frågor som vem som är arg och hotfull och skilja det från att de tvärtom är vänligt inställda mot oss och på “vår sida”.

Ljud-pareidoli

I musik

Det rör sig inte bara om visuella effekter, att finna mening i slumpmässiga ljud är också en form av pareidoli. Detta är förklaringen till att så många till exempel tycker sig ha upptäckt gömda budskap i ljudinspelningar som spelas upp baklänges. Ett av de mest kända exemplen är Led Zeppelins låt Stairway to Heaven. Somliga, bland annat på religiöst håll, har hävdat att om man spelar musikspåret baklänges kan man “tydligt höra” frasen:

EVP-apparat
EVP-apparat
“Here’s to my sweet Satan / The one whose little path would make me sad whose power is Satan, / He’ll give you, he’ll give you 666 / There was a little tool shed where he made us suffer, sad Satan.”

EVP

Andra som ofta faller för ljudpareidoli är de “spökjägare” som använder sig av EVP, “Electronic Voice Phenomenon” (på svenska ibland kallat ITK, “Instrumentell transkommunikation”). De använder olika typer av radiomottagare som väldigt snabbt byter radiofrekvens och slumpmässigt plockar upp brottstycken av sändningar. Det är sedan upp till spökjägaren att försöka hitta “meddelanden” från andevärlden i det som spelas upp.

Alla upplever saker som inte finns

Att känna till pareidoli har inte bara med att hitta andras misstag. Tvärtom så är det en stor källa till självinsikt. Nästa gång du är säker på att du har sett eller hört något oväntat eller oförklarligt, så kan du fundera på om du själv har blivit offer för pareidoli.

Länkar:
Wikipedia: Pareidolia
Wikipedia: Stairway to Heaven, Claims of Backmasking
Wikipedia: Cynodia (Mars), Face on Mars

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Pareidoli

  1. Jag ser ansikten i björkträd, och också ansikten som hör till personer i vår familj. Och vad de gör i ögonblicket. Samma ansikte kan vara på samma plats i flera dagar. Vid 11 års ålder tecknade jag porträtt av filmstjärnor, de blev otroligt bra.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning