EVP (Electronic Voice Phenomenon)

Med EVP, på svenska också ibland kallat ITK, Instrumentell transkommunikation, menas att man använder någon form av elektronisk utrustning för att höra budskap “från den andra sidan”, det vill säga från spöken och andar. Tekniken populariserades av parapsykologen Konstantīns Raudive på 1970-talet. Han beskrev EVP som korta ljudfragment, vanligtvis enstaka ord eller korta fraser som … Continued

Pareidoli

Pareidoli är en psykologisk effekt där vi människor ser mönster i föremål där det egentligen inte finns ett mönster. Väldigt ofta handlar det om ansikten – den mänskliga hjärnan har en benägenhet att tycka sig se ansikten på alla möjliga ställen. Vi har alla sett bilar, hus och eluttag som ser ut som ansikten. Att … Continued

Vetenskap och Folkbildning