Vår “Skeptisk måndag”-serie inleddes 4 maj 2020

Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Vitamintillskott

Vitamintillskott

Vitaminer är livsnödvändiga Något förenklat så är vitaminer ett samlingsnamn för olika organiska molekyler som i små kvantiteter krävs för att kroppen ska fungera som den ska. För lite vitaminer i kosten kan vara ett allvarligt problem som kan leda till bristsjukdomar som skörbjugg, beriberi ...
Vädjan till naturen

Vädjan till naturen

Naturligt låter bra Att någonting är naturligt låter intuitivt mycket bättre än att något är konstgjort. De flesta av oss associerar naturliga saker med något positivt, med tillverkade saker är “onaturliga” och sämre, kanske rentav farliga. Hur rätt det än kan kännas så är detta ...
Auktoritetsargument

Auktoritetsargument

Ett vanligt logiskt felslut Ett logiskt felslut är ett argument som kan verka övertygande men som vid närmare eftertanke inte bevisar någonting. Ett auktoritetsargument (engelska: Argument from Authority) är när man man hänvisar till en enskild persons uppfattning eller åsikt som “bevis” för att det ...
Nobelprissjukan

Nobelprissjukan

En farsot? James Randi, mest känd som trollkarlen som avslöjade Uri Geller, brukade i sina föredrag föra fram hypotesen att doktorsdiplom är impregnerade med en hemlig substans som gör mottagaren oförmögen att yttra de tre orden “Jag hade fel”. Enligt den närbesläktade teorin om “Nobelprissjukan” ...
Handbok i debunkning 2020

Handbok i debunkning 2020

Nu på svenska! Skriften Handbok i debunkning 2020 (the Debunking Handbook 2020) har nu översatts till svenska under ledning av Lotten Kalenius. Den finns publicerad både av VoF och av forskarna själva. Information, guider och begrepp Handboken sammanfattar det aktuella vetenskapliga läget vad gäller ...
Tarotkort

Tarotkort

En variant av vanliga spelkort Tarotkort är i huvudsak bara en alternativ typ av spelkort och de används fortfarande för kortspel på många håll, bland annat i Italien och Frankrike. Från slutet av 1700-talet är det belagt att man också använde korten för att spå ...
Bekräftelsebias

Bekräftelsebias

Samband vi tycker oss se Vi blir alla ibland offer för idén att vissa saker hänger samman trots att de inte gör det. Ett fenomen brukar kallas bekräftelsebias (bias: fördom, snedvriden uppfattning) och kommer ofta från vår önskan att se förklarande samband. När vi tycker ...
Barnum-uttalanden

Barnum-uttalanden

Allmänna påståenden som verkar specifika Ett Barnum-uttalande är ett påstående om en person som känns väldigt specifikt för den det handlar om, trots att det är tillräckligt vagt för att passa in på i stort sett vem som helst. Begreppet är uppkallat efter den kände ...
Detox

Detox

En förhållandevis modern myt som verkar har växt i omfattning de senaste åren är den om att kroppen behöver avgiftas med jämna mellanrum för att vi ska må bra. En uppsjö av produkter för att detoxa kroppen i form av juicer, pulver och andra preparat ...
Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

En pionjär inom DNA-forskning Rosalind Franklin (1920-1958) var en brittisk forskare som gjorde viktiga upptäckter inom området röntgenkristallografi och hon utvidgade tveklöst vår förståelse för olika ämnens molekylära strukturer. Hennes arbete inom kolindustrin var avgörande för hur vi idag klassificerar och förstår olika kolämnen och ...
Folkvett

Folkvett

Vetenskap och Folkbildning bildades officiellt i december 1982 och redan tidigt 1983 kom det första “medlemsbladet” av totalt sex det året.Man efterlyste direkt bidrag från medlemmarna och när man läser instruktionerna så får man en påminnelse om hur tiderna har förändrats: “Bidrag till medlemsbladet bör ...
Vår skeptiska ordbok

Vår skeptiska ordbok

Med tiden har Vetenskap och Folkbildning på den här hemsidan samlat ett imponerande antal artiklar som kortfattat förklarar ämnen som är av intresse för skeptiker. Det kan handla om vetenskap, pseudovetenskap, vidskepelse, myter eller konspirationsteorier. Det är inte menat att vara fullständiga avhandlingar utan något ...
Maurice Hilleman - en okänd hjälte

Maurice Hilleman – en okänd hjälte

Det kan hävdas att en person har bidragit till att förse världen med vaccin mer än någon annan. Maurice Hilleman var amerikansk mikrobiolog som föddes 1919 och dog 2005. Han var specialist i vaccinologi och framställde över 40 olika vacciner, varav många används än idag ...
Mystiska kristallskallar

Mystiska kristallskallar

Rymdvarelser I filmen “Indiana Jones och kristalldödskallens rike” så letar Indy efter en mystisk mesoamerikansk skalle gjord av ett genomskinligt kristalliknande material. Senare visar den sig vara skallen av en utomjordisk varelse. Idén bygger på att det faktiskt finns ett antal liknande skallar som har ...
Leylinjer

Leylinjer

Mystiskt arrangerade färdvägar Den engelska antikvarien Alfred Watkins publicerade år 1925 boken “The Old Straight Track”. I den lade han fram sin hypotes om att det kunde visas att många viktiga engelska landmärken - kalkbrott, stenrösen, fornborgar och romerska och medeltida platser - ligger längs ...
Vetenskap och Folkbildning