Överlevnads­bias

Överlevnadsbias (principskiss)Bild: Grandjean, McGeddon, Moll, CC BY-SA 4.0 Statistical Research Group (SRG) vid Columbia University hade under andra världskriget till uppgift att statistiskt analysera diverse frågor i samband med krigföringen. Matematikern Abraham Wald som arbetade där fick i uppgift att studera skador på återvändande bombflygplan. Målet var att avgöra hur man kunde förbättra deras chanser … Continued

Vetenskap och Folkbildning