Emily Rosa – världens yngsta publicerade forskare

Emily Rosa (Wikimedia Commons) Att bedriva seriös forskning är ingen barnlek, men det stoppade inte Emily Rosa. Vid blott nio års ålder blev hon nyfiken på om terapeutisk beröring (therapeutic touch) verkligen kunde fungera. Det är en alternativ­medicinsk behandling där utövaren håller sin hand ovanför en plats på en patient kropp för utöva healing. Rosa … Continued

Läkemedelsvärlden, 29 september 2023

”Mitt experiment med alternativmedicin blev farligt” Utdrag: [Anna Bäsén] “Seminariet, med rubriken ‘Vart tog vetenskapen vägen?’, arrangerades av Föreningen vetenskap och folkbildning. Jag var där som paneldeltagare tillsammans med Maria Gunther och den granskande journalisten Madelene Pollnow från magasinet Filter. Vi pratade mycket om tankefällor. Djupt mänskliga sådana. Men som alternativa hälsoentreprenörer utnyttjar mer eller … Continued

Edzard Ernst

Edzard Ernst, 2015© Nederlandse Leeuw CC 4.0 Alternativ­doktorn som tänkte om Edzard Ernst föddes i Wiesbaden i dåvarande Västtyskland 1948. Enligt egen utsago var hans stora passion egentligen musik men eftersom familjens yrkestradition var inom området medicin så han fick vackert acceptera en karriär som läkare. I stora delar av Tyskland gjordes det liten eller … Continued

Naturopati (naturmedicin)

Johannesört, en av många så kallade naturläkemedel En alternativ ”behandlings­form” Naturopati (inte att förväxla med Naprapati ), eller naturmedicin, är en form av alternativ­medicin som traditionellt undviker användning av så kallat ”invasiva” eller “icke-naturliga” läkemedel. Termen betyder “naturlig läkning” och en stor del av dess popularitet kan som namnet antyder förklaras av det logiska felslutet … Continued

Ideomotor­effekten

Pendelsökning – ett exempel på ideomotoreffekten   Små omedvetna handrörelser Ideomotoriska rörelser är små muskelrörelser som har sitt ursprung i en tanke eller en idé men som ändå är omedvetna och ofrivilliga. Detta fenomen kallas även Carpenter-rörelser eller Carpenter-effekten efter William B. Carpenter som beskrev dem 1852. Ett vardagligt exempel är läpprörelser under tyst läsning … Continued

Är dina chakran ur balans?

Religiös bakgrund Begreppet chakra användes först inom hinduiska och buddhistiska religioner. Själva ordet är indoeuropeiskt och släkt med grekiska cyclos, hjul, och brukar ibland översättas med “livets hjul”. De finns olika varianter av hur många chakran som finns. I hinduistisk och buddhistisk tradition är det vanligen fyra, fem eller sex. I modern västerländsk tappning talas … Continued

Lögn

Reflektioner omfalska påståenden och lögner Vad kännetecknar en lögn? Med att ljuga menar vi när någon medvetet säger som det inte är. I vissa fall räknar vi det också som lögn att utesluta vissa uppgifter, särskilt om man gör det för att ge ett felaktigt intryck av det som beskrivs eller berättas. Att ljuga i … Continued

Vetenskap och Folkbildning