Överlevnads­bias

Överlevnadsbias (principskiss)Bild: Grandjean, McGeddon, Moll, CC BY-SA 4.0 Statistical Research Group (SRG) vid Columbia University hade under andra världskriget till uppgift att statistiskt analysera diverse frågor i samband med krigföringen. … Continued

Vetenskap och Folkbildning