Vår “Skeptisk måndag”-serie inleddes 4 maj 2020

Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Anden i glaset / Ouija-bräden

Anden i glaset / Ouija-bräden

Ouija-brädans ursprung
Den så kallade Ouija-brädan så som den är känd från seanser, andebesvärjelse och vissa skräckfilmer var ursprungligen en leksak som uppfanns 1890. Elijah Bond patenterade då ett sällskapsspel i form av ett bräde märkt med symboler för 0-9, A till Z, “yes”, “no” ...
Cottingley Fairies

Cottingley Fairies

Cottingley-älvorna År 1917 och senare även 1920 togs totalt fem fotografier som visade två unga flickor omgivna av vad som sades vara verkliga och levande älvor. Historien har fått namn efter byn Cottingley utanför Bradford i England och bilderna togs av kusinerna Elsie Wright och ...
Logiska felslut och argumentationsfel

Logiska felslut och argumentationsfel

Dåliga argument Inom vetenskaplig skepticism (men också inom många andra områden) talas det ofta om logiska felslut, på engelska kallade “logical fallacies”. Vad är då ett “logiskt felslut” och vad menar skeptiker när de hänvisar till det? Ett logiskt felslut eller argumentationsfel är ett resonemang ...
Andrew Wakefield

Andrew Wakefield

Andrew Wakefield är i mångt och mycket mannen bakom den moderna antivaccinationsrörelsen. 1998 publicerade han en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet som hävdade att MPR-vaccinet (Mässling - Påssjuka - Röda hund) kunde orsaka en hittills okänd form av autism. Studien grundade sig ...
British Doctors Study

British Doctors Study

British Doctors Study var en banbrytande kohortstudie som bekräftade kopplingen mellan röktobak och lungcancer. Läget i början på femtiotalet var att sambandet hade misstänkts tidigare men inte bekräftats rent statistiskt. 1951 bad Storbritanniens medicinska forskningsråd sin statistiska forskningsenhet att genomföra en prospektiv studie för att ...
Moder Teresa

Moder Teresa

This is not the saint you’re looking for... Uppdaterad: 2022-05-10 Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, mer känd som Moder Teresa, föddes 26 augusti 1910 i Skopje i dåvarande Osmanska riket (numera huvudstad i Nordmakedonien). I ung ålder flyttade hon via Irland till Indien, där hon blev kvar ...
Cold reading

Cold reading

Att utöva “cold reading” är en samling av knep och manipulationer för att få det att verka som om man kan läsa tankar eller veta förmodat okänd information. Tekniken kan användas av andemedier eller siare och andra för att ge sken av att de har ...
Monty Hall-problemet

Monty Hall-problemet

Monty Hall var på 50-talet programledare för ett TV-program som hette “Let’s Make a Deal”. Som en del av programmet fick en deltagare välja en av tre stängda dörrar. Bakom en dörr fanns en fin vinst och bakom de andra dörrarna fanns en get för ...
Ockhams rakkniv - krångla inte till det

Ockhams rakkniv – krångla inte till det

Den enklaste förklaringen är oftast den rättaI början av 1300-talet författade den engelska franciskanermunken William av Ockham (även 'Occam' eller 'Ocham') den fras som han nu är mest känd för: Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Direkt översatt blir det ungefär Mångfald skall inte förutsättas ...
Stanfordexperimentet

Stanfordexperimentet

Ett psykologiskt experimentDet så kallade "Stanfordexperimentet" genomfördes i augusti 1971 av den amerikanska psykologen Philip Zimbardo vid Stanfords universitet i Kalifornien. Experimentet delade upp ett antal studenter i två grupper och gjorde en grupp till vakter och de andra till fångar. Experimentet avbröts tidigt efter ...
ESP - extrasensorisk perception

ESP – extrasensorisk perception

Extrasensorisk perception, vanligen kallat ESP, är den påstådda förmågan att uppfatta information bortom de vanliga sinnena. Det kan till exempel vara att “se” och beskriva en okänd bild i ett annat rum än det man befinner sig i eller läsa upp innehållet av ett brev ...
Peter Popoff

Peter Popoff

Den smått sjungande kvinnorösten som hörs säga den frasen har blivit legendarisk i skeptikerkretsar. Den yttrades av Elisabeth Popoff, hustru till den amerikanska evangelisten och självutnämnda helaren Peter Popoff. De blev båda offentligt avslöjade som bedragare av illusionisten James Randi. Popoffs föreställning var väldigt typisk ...
174 gånger som världen inte gick under

174 gånger som världen inte gick under

Apokalypsen Apokalyps, av grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis) betyder ursprungligen ‘uppenbarelse’, men har med tiden kommit att beteckna jordens, världens eller människans undergång. De flesta religioner och trosföreställningar har både en skapelseberättelse och en beskrivning om hur världen kommer att gå under. I den kristna traditionen beskrivs ...
Anekdotisk bevisföring

Anekdotisk bevisföring

Anekdoter är användbaraEn anekdot är en berättelse om något som är upplevt, ofta (men inte alltid) av den som själv berättar den. När det gäller vetenskap och forskning kan ett antal anekdoter generera ett värdefullt uppslag eller ge ledtrådar till en hypotes. Om en eller ...
Tillämpad kinesiologi

Tillämpad kinesiologi

Teknik inom amerikansk kiropraktik Under 1960-talet utvecklades en gren inom amerikansk kiropraktik som kallas tillämpad kinesiologi (“applied kinesiology”). Tekniken är pseudovetenskaplig och saknar evidens, men hävdar att man kan diagnostisera en patient genom att testa en persons muskelstyrka. Ett sådant muskeltest sker genom att utövaren ...
Vetenskap och Folkbildning