post id: 33612
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=33612
  
Skeptisk måndag

Faciliterad kom­muni­kation

Bild: PBS

 

Kommunikation med personer som är inte är kontakt­bara

Faciliterad kommunikation (ofta förkortat FC efter den engelska termen) är ett samlingsnamn på metoder för att kommunicera med någon som inte är kommunikativ, det vill säga någon som till exempel är i koma, har svår autism eller lider av så kallat locked-in-tillstånd (“Locked-in Syndrome”).

Det finns flera mer eller mindre kreativa metoder för FC, men ofta använder man sig av elektroniska eller tryckta tavlor med grundläggande fraser och bokstäver. Man kan även använda ett vanligt tangentbord eller en penna som en stödperson (faciliterare) tillhandahåller. Gemensamt för metoderna är att stödpersonen fysiskt hjälper den icke-verbala personen att flytta en hand eller ett finger för att peka ut eller skriva budskapet.

Hur pålitligt är det?

Det finns inget vetenskapligt underlag för att FC fungerar. Vad som egentligen händer är att stödpersonen omedvetet dikterar det som den okontaktbara “säger” genom misstolkningar och den så kallade ideomotoreffekten, det vill säga ofrivilliga rörelser som matchar vad stödpersonen förväntar sig. Tvärtemot vad som påstås, så är det stödpersonen som är ansvarig för det meddelande som produceras. Ibland kan man till och med se hur den okontaktbara mitt i allt börjar “prata” på främmande språk eller visa kunskap om nya områden. Men som av en händelse brukar det alltid vara ett område eller ett språk som stödpersonen känner till.

Skadliga följder

Det finns en uppsjö av exempel på tragiska konsekvenser av FC. Det är inte ovanligt att FC resulterar i anklagelser om missförhållanden, till exempel sexuella övergrepp, som alltså bara är en produkt av stödpersonens tolkningar och fantasi.

Dessvärre är det väldigt svårt, och i många fall omöjligt, att övertyga anhöriga att det inte handlar om verklig kommunikation. Detta är fullt förståeligt. Om man desperat har längtat efter kontakt med en nära person och sedan har upplevt att man har fått det, så kan det var omöjligt att acceptera att det hela bara var en illusion.

Trots det vetenskapliga läget så är tyvärr FC fortfarande ganska vanligt förekommande. I Sverige så har Socialstyrelsen (och senare SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) flera gånger varnat för FC och tydligt rekommenderat att inte använda metoden.

Länkar:

(Texten först publicerad 5 oktober, 2020)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning