Cottingley Fairies

Cottingley Fairies

Cottingley-älvorna År 1917 och senare även 1920 togs totalt fem fotografier som visade två unga flickor omgivna av vad som sades vara verkliga och levande älvor. Historien har fått namn ...
Logiska felslut och argumentationsfel

Logiska felslut och argumentationsfel

Dåliga argument Inom vetenskaplig skepticism (men också inom många andra områden) talas det ofta om logiska felslut, på engelska kallade “logical fallacies”. Vad är då ett “logiskt felslut” och vad ...
Andrew Wakefield

Andrew Wakefield

Studie i The Lancet Andrew Wakefield är i mångt och mycket mannen bakom den moderna antivaccinationsrörelsen. 1998 publicerade han en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet som hävdade ...
British Doctors Study

British Doctors Study

Är det skadligt att röka? British Doctors Study var en banbrytande kohortstudie som bekräftade kopplingen mellan röktobak och lungcancer. Läget i början på femtiotalet var att sambandet hade misstänkts tidigare ...
Moder Teresa

Moder Teresa

This is not the saint you’re looking for... Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, mer känd som Moder Teresa, föddes 26 augusti 1910 i Skopje i dåvarande Osmanska riket (numera huvudstad i Nordmakedonien) ...
Cold reading

Cold reading

Att ställa "insiktsfulla" frågor Att utöva “cold reading” är en samling av knep och manipulationer för att få det att verka som om man kan läsa tankar eller veta förmodat ...
Monty Hall-problemet

Monty Hall-problemet

Let’s Make a DealMonty Hall var på 50-talet programledare för ett TV-program som hette “Let’s Make a Deal”. Som en del av programmet fick en deltagare välja en av tre ...
Ockhams rakkniv - krångla inte till det

Ockhams rakkniv – krångla inte till det

Den enklaste förklaringen är oftast den rättaI början av 1300-talet författade den engelska franciskanermunken William av Ockham den fras som han nu är mest känd för: Pluralitas non est ponenda ...
Stanfordexperimentet

Stanfordexperimentet

Ett psykologiskt experimentDet så kallade “Stanfordexperimentet” genomfördes i augusti 1971 av den amerikanska psykologen Philip Zimbardo vid Stanfords universitet i Kalifornien. Experimentet delade upp ett antal studenter i två grupper ...
Är dina chakran ur balans?

Är dina chakran ur balans?

Religiös bakgrundBegreppet “chakra” användes först inom hinduiska och buddhistiska religioner. Själva ordet är indoeuropeiskt och släkt med grekiska cyclos, hjul, och brukar ibland översättas med “livets hjul”. De finns olika ...
ESP - extrasensorisk perception

ESP – extrasensorisk perception

Ett “sjätte sinne”Extrasensorisk perception, vanligen kallat ESP, är den påstådda förmågan att uppfatta information bortom de vanliga sinnena. Det kan till exempel vara att “se” och beskriva en okänd bild ...
Peter Popoff

Peter Popoff

"Hej Petey, kan du höra mig? Om inte, så är du illa ute."Den smått sjungande kvinnorösten som hörs säga den frasen har blivit legendarisk i skeptikerkretsar. Den yttrades av Elisabeth ...
174 gånger som världen inte gick under

174 gånger som världen inte gick under

Apokalypsen Apokalyps, av grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis) betyder ursprungligen ‘uppenbarelse’, men har med tiden kommit att beteckna jordens, världens eller människans undergång. De flesta religioner och trosföreställningar har både en skapelseberättelse ...
Anekdotisk bevisföring

Anekdotisk bevisföring

Anekdoter är användbaraEn anekdot är en berättelse om något som är upplevt, ofta (men inte alltid) av den som själv berättar den. När det gäller vetenskap och forskning kan ett ...
Tillämpad kinesiologi

Tillämpad kinesiologi

Teknik inom amerikansk kiropraktik Under 1960-talet utvecklades en gren inom amerikansk kiropraktik som kallas tillämpad kinesiologi (“applied kinesiology”). Tekniken är pseudovetenskaplig och saknar evidens, men hävdar att man kan diagnostisera ...