Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse Medlemmarna i Vetenskap och Folkbildning kallas till årsmöte lördagen den 7 maj 2022 kl. 11:00. I år har vi glädjen att kunna genomföra mötet på plats i Uppsala på Slottsbiografen, … Continued

Konspirationsteorier – en handbok

Verkliga konspirationer existerar, men de uppdagas sällan genom konspirations­teoretiska metoder. Snarare uppdagas de genom konventionellt tänkande – en sund skepsis mot officiella redogörelser tillsammans med ett omsorgsfullt vägande för och … Continued

VoF-undersökningen 2021

Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap i Sverige   Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning, uppfattningen att coronaviruset spreds avsiktligt är … Continued

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.