Årsmötet 2023 - ny styrelse utsedd!

Årsmötet 2023 – ny styrelse utsedd!

Stort engagemang på årsmötet i Malmö! Det var glada miner och härlig stämning under helgen när årsmötet tog plats. En mängd trevliga evenemang och intressanta gäster inspirerade och underhöll de ditresta medlemmarna. Utförligare rapporter kommer så småningom men i väntan ...
Vindrute­mysteriet i Seattle 1954

Vindrute­mysteriet i Seattle 1954


Mystiska skador på bilar
Det var i slutet av mars 1954 som befolkningen i Bellingham nära Seattle i staten Washington först började lägga märke ett nytt fenomen. Bilägare rapporterade att deras vindrutor hade fått en mängd mystiska små hål och ...
Naturopati (naturmedicin)

Naturopati (naturmedicin)


En alternativ ”behandlings­form”
Naturopati (inte att förväxla med Naprapati ), eller naturmedicin, är en form av alternativ­medicin som traditionellt undviker användning av så kallat ”invasiva” eller "icke-naturliga" läkemedel. Termen betyder "naturlig läkning" och en stor del av dess popularitet ...
Kvantmystik

Kvantmystik


Pseudo­veten­skaplig mysticism
Med kvantmystik menar vi när termer och begrepp från vetenskapen kvantmekanik används för att legitimera pseudo­vetenskapliga uttalanden. Inom kvant­mekaniken förekommer saker som känns väldigt annorlunda från den verklighet vi upplever i vardagen. Detta kan uppfattas som smått ...
VoF Göteborg har haft årsmöte 2023

VoF Göteborg har haft årsmöte 2023

Vetenskap och Folkbildnings lokalavdelning hade årsmöte 26 mars 2023. Mötet hölls på i Sensus lokaler i Göteborg samt online via Zoom och 19 medlemmar deltog. Till styrelsen valdes följande medlemmar:
  • Peter Möller, ordförande
  • Staffan Lückander, vice ordförande samt kassör
  • ...
Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till Årsmöte 2023

Medlemmarna i Vetenskap och Folkbildning
kallas till årsmöte lördagen den 6 maj 2023. I år har vi glädjen att kunna genomföra mötet på plats i Malmö på Sankt Gertrud, Östergatan 7, och det är lokalföreningen för Vetenskap och Folkbildning i Malmö ...
Evolutions­lära

Evolutions­lära


Förändring genom naturligt urval
Enligt evolutionsteorin förändras arter med tiden genom ett naturligt urval. Urvalet verkar på ärftliga egenskaper som påverkar en organisms förmåga att överleva och reproducera sig. Fördelaktiga anpassningar ackumuleras, och efter många generationer kan detta ...
Ideomotor­effekten

Ideomotor­effekten
Små omedvetna handrörelser
Ideomotoriska rörelser är små muskelrörelser som har sitt ursprung i en tanke eller en idé men som ändå är omedvetna och ofrivilliga. Detta fenomen kallas även Carpenter-rörelser eller Carpenter-effekten efter William B. Carpenter som beskrev ...
Ny styrelse i VoF Skåne!

Ny styrelse i VoF Skåne!

Den 23:e mars hölls årsmöte för lokalavdelningen Skåne Teddy Winroth, ordförande (omval, ny post) Cecilia Baldén-Lembke, vice ordförande (omval, ny post) Pontus Böckman (omval) Mats Edén (omval) Steve Hoppett (omval) Philippe Longchamps (omval) Lina Tebbla (omval, tidigare ordförande) Jukka Tilli ...
Bortträngda minnen

Bortträngda minnen


Bortträngda minnen är en föreställning om att traumatiska upplevelser kan trängas bort fullständigt från en persons medvetande, för att senare kunna plockas fram med hjälp av psykoterapi. Detta ska inte blandas ihop med att man inte minns allt från ...
Fiskar och grodor från skyn

Fiskar och grodor från skyn


Den vanligaste förklaringen är den minst troliga
Alltsedan antiken och ännu längre tillbaka förekommer berättelser om grodor eller fiskar som oförklarligt regnat ner från himlen. Plinius den äldre talar på 100-talet om stormar som förde med sig grodor och fiskar ...
Hawthorne-effekten

Hawthorne-effekten

Sanning eller seglivad myt? Man refererar ibland till den så kallade Hawthorne­effekten inom organisationsteori eller arbetspsykologi. I populärt medvetande har nog också de flesta av oss hört talas om den, även om vi inte alltid känner den vid namn. Det ...
Tandfé­vetenskap

Tandfé­vetenskap


Att forska i nonsens
Science is hard, har det sagts. I teorin kan det tyckas rätt enkelt att testa en hypotes vetenskapligt:
  • Se till att din hypotes är falsifierbar (kan motbevisas)
  • Sätt upp rigorösa regler i förväg och ändra inte ...
Årsmöte 2023 VoF Skåne

Årsmöte 2023 VoF Skåne

Årsmöte följt av föreläsning av Teddy Winroth: Psykologiföreläsning (Denna del utgår) Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum den 23 mars klockan 18:00. Plats: Sir Toby's i Malmö Online. Zoom-länk finns på Google eventet nedan Agenda enl stadgarna:
    ...
Paleodiet

Paleodiet


Paleolitisk kost, allmänt känd som paleodiet eller stenålderskost, är en modediet som ska efterlikna den kost som människor åt under den paleolitiska eran (”stenåldern”). Med stenåldern menar förespråkarna vanligtvis en tid mellan 2,5 miljoner – 10 000 år sedan. Det ...
Vetenskap och Folkbildning