post id: 27742
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/03/Folkvett-utvald-bild.png
  


Folkvett söker redaktions­medlemmar!

Sedan 1983 har Vetenskap och Folkbildning gett ut medlemstidskriften Folkvett med 4 nr/år. Den breda kunskap våra medlemmar besitter bidrar till att varje nummer blir en intressant läsning och tankeväckare.

Folkvett är alltid intresserade av nya redaktions­medlemmar!

Redaktionen består av en ansvarig utgivare och (i ultimata fall) fyra redaktörer som turas om att ansvara för ett nummer per år. Som nummeransvarig tar du emot artikelbidrag, korrekturläser och sammanställer ett nummer samt sköter kontakten med layoutare och tryckeri. Du kan även författa ledartexten och bestämma tema för numret. Du har alltid ansvarig utgivare och övriga redaktions­medlemmar som bollplank i processen.

Är du sugen på ett kreativt ideellt engagemang?

Kontakta folkvett@vof.se

Läs mer om Folkvetts historia här:
https://www.vof.se/blogg/folkvett/
Alla artiklar läggs efter hand upp i vårt digitala Folkvettsarkiv:
https://www.vof.se/folkvett/arkiv/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning