post id: 27742
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2022/03/Folkvett-utvald-bild.png
 
-


Folkvett söker redaktions­medlemmar!

Sedan 1984 har Vetenskap och Folkbildning gett ut medlemstidskriften Folkvett med 4 nr/år. Den breda kunskap våra medlemmar besitter bidrar till att varje nummer blir en intressant läsning och tankeväckare.

Folkvett är alltid intresserade av nya redaktions­medlemmar!

Redaktionen består av en ansvarig utgivare och (i ultimata fall) fyra redaktörer som turas om att ansvara för ett nummer per år. Som nummeransvarig tar du emot artikelbidrag, korrekturläser och sammanställer ett nummer samt sköter kontakten med layoutare och tryckeri. Du kan även författa ledartexten och bestämma tema för numret. Du har alltid ansvarig utgivare och övriga redaktions­medlemmar som bollplank i processen.

Är du sugen på ett kreativt ideellt engagemang?

Kontakta folkvett@vof.se

Läs mer om Folkvetts historia här:
https://www.vof.se/blogg/folkvett/
Alla artiklar läggs efter hand upp i vårt digitala Folkvettsarkiv:
https://www.vof.se/folkvett/arkiv/

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.