Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

FUNDERA

Alla påståenden är värda att fundera kring – både sådana du hör för första gången och sådana du accepterat sedan barnsben. I VoF hjälper vi varandra att hitta forskning och fakta som reder ut begreppen.

DISKUTERA

I VoF älskar vi att diskutera! Ingen frågeställning är korkad eller uttjatad. Världen utvecklas hela tiden och för att kunna utvecklas med den måste vi vara öppna för debatt och diskussion.

AGERA

Man kan agera för någonting man tycker bör stödjas (som forskning eller folkbildning) eller emot någonting man tycker är fel (som kvacksalveri eller hälsobluffar). I VoF hjälps vi åt att föra samhället åt ett mer vetenskapligt håll med dessa verktyg.

Senaste inläggen i VoF-bloggen:

Årets folkbildare och Årets förvillare 2021

Årets folkbildare och Årets förvillare 2021
PRESS­MEDDELANDE
Årets folk­bildar­pris 2021 går till Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol.

Till Årets förvillare utses Henrik Evertsson samt juryn för Stora Journalistpriset 2020.

Årets folkbildare 2021 är Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol.
Föreningen Vetenskap och Folkbildnings pris Årets folkbildare för år 2021 tilldelas Maria Ahlsén och Jessica Norrbom för arbetet med boken och podcasten Frisk utan flum, samt Jacob Gudiol, författare och debattör inom träning och hälsa. Maria Ahlsén och Jessica Norrbom har med sin bok och podcast Frisk utan flum tagit sig an frågan om hur våra levnadsvanor kan bidra till en ...
Tankefel och konspirationsteorier kring Estoniakatastrofen

Tankefel och konspirationsteorier kring Estoniakatastrofen

Artikel ur kommande nummer av Folkvett nr 2021-4 Med anledning av dagens pressmeddelande publiceras nedastående artikel ur nästa nr av Folkvett: Lotten Kalenius går igenom de vanligaste konspirationsteorierna kring Estoniakatastrofen med en naiv förhoppning om ...
VoF-undersökningen 2021

VoF-undersökningen 2021

Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap i Sverige

Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning, uppfattningen att coronaviruset spreds avsiktligt är dubbelt så vanlig hos kristdemokrater ...
Folkvett 2021-4

Senaste Folkvett:


Nr 2021-4:
Kunskaps­relativismVoF i media:

Cottingley FairiesStyrelsen i VoFJames RandiWilliam av Ockham

Vetenskap och Folkbildning