post id: 27988
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27988
 
Medlemsnytt, Skeptisk måndag

Skeptisk kongress i september!


Billrothhaus
Gesellschaft der Ärzte, Wien – Billrothhaus,
plats för kongressen


European Skeptics Congress 2022! 

Rabatterat pris för medlemmar i VoF! 

Den 19:e European Skeptics Congress äger rum i Wien 8-11 september. Kongressen, som vanligen sker vart annat år, arrangeras av ECSO (European Council of Skeptical Organisations) och är helt på engelska. Det fulla programmet finns beskåda här. ECSO är en paraplyorganisation för skeptiska föreningar i Europa och syftar till att underlätta informationsutbyte och samarbete mellan skeptiker i Europa och internationellt. Förutom den imponerande talarlistan är en stor del av behållningen att träffa likasinnade skeptiker i pauserna och på galamiddagen lördagen 10 september (separat registrering krävs).
Medlemmar i VoF har 20 Euro rabatt på evenemangsbiljetten. Registrera dig nu och få ytterligare 10 Euro “early bird”-rabatt!

Tidigare kongresser

Årets kongress är den nittonde i ordningen och evenemanget har organiserats sedan 1989. Platsen för kongressen roterar mellan olika länder i Europa och bland tidigare tillfällen kan nämnas Stockholm 2013, där vi bland talarna såg bland andra Hans Rosling och Christer Fuglesang. Ett stort antal andra internationella profiler av rang var givetvis också där. Den senaste ESC-kongressen var i Gent i Belgien 2019 och föredragen från finns att se på ECSOs Youtube-kanal. En komplett lista av kongresserna finns på Wikipedia.

Fullt program och registrering hittar du här!

 

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.