ur Folkvett 2010-4
Peter Olausson rapporterar från andarnas värld.

Anders Åkesson är, eller var åtminstone fram tills nyligen, ett av landet mest etablerade medier. Han blev certifierad som medium och healer 1999 av Iris Hall, också hon ett känt namn i branschen. Åkesson har sedan dess medverkat i flera sammanhang, tv-produktioner som till exempel Akademien för det okända, kurser där hågade kunnat bli certifierade medier, och han har hållit en mängd seanser, såväl vanliga som fysiska. Med en vanlig seans menas att förväntansfulla deltagare får lyssna efter detaljer de känner igen från vad som uppges vara döda närstående.

Fysiska seanser är betydligt mer spännande tillställningar, eftersom andarna där sägs manifestera sig handgripligen.

Deltagarna handplockas och kontrolleras noga av arrangörerna, inga skeptiker, lampor eller kameror – innan de placeras ut i rummet. De har sedan att sitta stilla. Mediet spänns fast i en stol. Ibland står denna fritt, ibland inne i ett litet kabinett. Ljuset släcks. Sedan börjar andarna att ge sig tillkänna: föremål leviterar (de har självlysande band på sig för att man ska se att de svävar), självlysande föremål dyker upp, deltagarna kan känna andarnas händer på sig och höra deras röster, efteråt hittar man budskap skrivna med utlagda kritor, med mera.

Dessa tillställningar har ett blandat rykte. Många som besöker seanserna har vittnat om överväldigande upplevelser (inte minst eftersom de andra deltagarna har varit påtagligt överväldigade). Andra kan vara helt försvurna åt andevärlden men tror ändå inte ett ögonblick på att de fysiska seanserna är något annat än ett uppenbart geschäft, knappt värt att kallas trolleritrick. Bland de än mer skeptiskt lagda är seanserna tämligen ointressanta just som fysiskt fenomen eftersom teknikerna är enkla och välkända sedan över hundra år. Mediet tar sig loss från sin stol och har sedan, ensam eller med medhjälpare, lätt att simulera fenomen som ovan. Förbehållen – mörker, stillasittande och så vidare – är svåra att motivera utifrån hypotesen att fenomenen är äkta, men självklara om man utgår ifrån att det hela är fusk.

Helgen den 8–10 oktober höll Anders Åkesson en ”Trance & Fysisk mediumkurs” i Ystad. Kursavgiften var 3900 kr per person, inklusive lunch och fika. Lördagens kväll erbjöd en höjdpunkt i form av en äkta fysisk seans.

Efteråt konfronterade arrangörerna honom med anklagelser om fusk: han hade smugglat med sig lite självlysande modellera. Denna hade han under seansen format till en hand som han sedan vidrört deltagarna med. Åkesson erkände detta. Han erkände även att han tagit sig loss, liksom att han uppenbarligen inte varit i trans vid tillfället för den som inte tror på fenomenet kan i synnerhet det sistnämnda låta ointressant, men det är den ”åtalspunkt” som flera troende haft störst problem med. Fusket skall ha pågått under det senaste halvåret, och inletts sedan hans mediala förmågor börjat bli skakiga. Åkesson håller fast vid att alla andra fysiska fenomen utom handen har varit äkta, vid denna seans liksom tidigare. Som avrundning kan nämnas en av Åkessons kommentarer när han blev ertappad: ”En del trolleritrick får kanske finnas med där för att folk ska ha nyfikenhet på det.” För en del kom detta erkännande om fusk som en självklar del av föreställningen som en chock. Hans kollega och samarbetspartner Jane Lyzell, som driver den spiritualistiska kursgården Ramsbergsgården, avbröt samarbetet omedelbart.

Andra är mindre förvånade över informationen (som man kände väl till) men desto mer förvånade över att ett etablerat fysiskt medium faktiskt erkänner fusket. Å andra sidan finns det, om de många tidigare fallen i branschen är något att gå efter, ingen anledning att tro att Åkessons karriär härmed skulle vara slut. Till exempel Colin Fry, som avslöjades med fusk under en fysisk seans 1992, är fortfarande verksam, även på Ramsbergsgården. I diskussionerna på andliga nätforum framgår också att många är beredda att förlåta och gå vidare.

Källor

Anders Åkesson beskriver sin karriär på sin hemsida, www.spiritual.se/Anders.htm

Madeleine Walles, ”Personligt möte med Anders Åkesson”, tidningen Nära 3/2010

Avslöjandet gjordes faktiskt av arrangörerna, Per Ola och Anette Thornell på firman Love it i Ystad. De första uppgifterna lades ut på deras hemsida (www.loveit.se) men blev senare borttagna.

Anders Åkesson lade så småningom ut en redogörelse för det hela på nätforumet Det Andliga Sverige (www.andligasverige.se). Den är tillgänglig för inloggade medlemmar.

Texterna finns på många ställen på nätet. Exempelvis artikelförfattarens blogg, http://bit.ly/9Z34PK

Vetenskap och Folkbildning