Vetenskapsakademien sammanfattar: Om vaccin

Ny informationsskrift från Kungliga Vetenskapsakademien Från Vetenskapsakademiens hemsida 2021-09-20 I spåren av covid-19-pandemin är det många som har frågor om vacciner. För att ge svar på några av de vanligaste funderingarna har Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur tagit fram Vetenskapsakademien sammanfattar: Om vaccin. Sedan tidigare har Kungliga Vetenskapsakademien även gett ut … Continued

KVA publicerar text om vaccin

Kung­liga Veten­skaps­akadem­iens (KVA) första skrift i den nya serien “Veten­skapen säger” tillägnas vaccin. Den är författad av ledamoten Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet vid Göteborgs universitet, i samverkan med en expertgrupp med ledamöter vid Kungl. Veten­skaps­akademien med stor kunskap inom området. KVA presenterar Vetenskapen säger om vaccin på sin hemsida där man också … Continued

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19

Hur kommunicerar man bäst fakta om covid19-vaccin? Forskarna bakom Handbok i debunkning 2020 har presenterat ännu en handbok som översatts till svenska under ledning av Lotten Kalenius. Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19 finns publicerad både av av forskarna själva och av VoF här på hemsidan. Handboken är till för journalister, läkare, sjuksköterskor, lagstiftare, forskare, lärare, … Continued

Vädjan till naturen

Naturligt låter bra Att någonting är naturligt låter intuitivt mycket bättre än att något är konstgjort. De flesta av oss associerar naturliga saker med något positivt, med tillverkade saker är “onaturliga” och sämre, kanske rentav farliga. Hur rätt det än kan kännas så är detta ett logisk felslut, ett tankefel som ofta leder oss vilse. … Continued

Maurice Hilleman – en okänd hjälte

“The Master of Vaccines” Det kan hävdas att en person har bidragit till att förse världen med vaccin mer än någon annan. Maurice Hilleman var amerikansk mikrobiolog som föddes 1919 och dog 2005. Han var specialist i vaccinologi och framställde över 40 olika vacciner, varav många används än idag. Det första vaccin som han tog … Continued

Vaccinmotstånd är inget nytt

Motstånd mot vaccinering är lika gammalt som vaccin Ända sedan Edward Jenners experiment i slutet på 1700-talet visade hur vaccinering med kokoppor kunde användas för att ge immunitet mot smittkoppor har det funnits vaccinmotståndare. Motståndarna förde fram varierande och komplexa argument baserade på hygieniska, religiösa och politiska skäl. När Storbritannien införde en lag om obligatorisk … Continued

Vaccinationstvång är en dålig idé

Den 26 april ska riksdagen ta ställning till två motioner om vaccinering: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram (2017/18:1949) av Sofia Arkelsten (M) och och Vaccinationstvång (2017/18:3171) av Ulrika Karlsson (M). Syftet är att motverka de som inte begriper bättre. När trenden är att allt fler aktivt väljer att inte vaccinera sina barn så riskeras hela det Svenska … Continued

Vetenskap och Folkbildning