I en artikel i Folkvett 1/2002 kritiserade Jesper Jerkert arkeologen Richard Meurman och dennes doktorsavhandling Silverberg i järnbärarland (2000). Richard Meurman skrev en replik, som dock av Folkvetts redaktion bedömdes vara alldeles för lång för att publiceras i pappers-Folkvett. Istället publiceras repliken här på nätet. Jerkert har skrivit ett svar, och debatten har sedan gått ytterligare ett varv. Därefter vidtog en e-postkorrespondens om möjligheten att genomföra ett blindtest av Schmidthammarens dateringsförmåga. Nedan finns allt material tillgängligt.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.