I en artikel i Folkvett 1/2002 kritiserade Jesper Jerkert arkeologen Richard Meurman och dennes doktorsavhandling Silverberg i järnbärarland (2000). Richard Meurman skrev en replik, som dock av Folkvetts redaktion bedömdes vara alldeles för lång för att publiceras i pappers-Folkvett. Istället publiceras repliken här på nätet. Jerkert har skrivit ett svar, och debatten har sedan gått ytterligare ett varv. Därefter vidtog en e-postkorrespondens om möjligheten att genomföra ett blindtest av Schmidthammarens dateringsförmåga. Nedan finns allt material tillgängligt.

Vetenskap och Folkbildning