Sjöberg om falska minnen – del 7 & 8

Här kommer äntligen de sista två delarna av Rickard L Sjöbergs föredrag om bortträngda minnen och SRA. I den sjunde delen är det frågestund där docenten i rättspsykologi Nils Wiklund redovisar sin syn på ämnet och speciellt Sven-Åke Christiansons roll. Han har...

Sjöberg om falska minnen – del 3 & 4

Här kommer del tre och fyra (av åtta) av Rickard L Sjöbergs föredrag om falska minnen och SRA. I del tre talar Sjöberg bland annat om huruvida bortträngda minnen verkligen är bortträngda, om svårigheter med att göra kontrollerade minnesexperiment, om bortträngda...

Föreläsning om Thomas Quick, falska minnen och SRA

Idag arrangerar vi en föreläsning om Thomas Quick, falska minnen och sataniska rituella övergrepp (SRA på engelska). Föreläsaren är Rickard L Sjöberg, docent i medicinsk psykologi vid Centrum för klinisk forskning vid Centrallasarettet i Västerås och Uppsala. Han...