post id: 4777
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4777
  
Aktuellt

Cognitive Bias Song

Har du svårt att glömma bort de tjogtals med kognitiva fel i tänkandet och belsutsfattandet som finns? I så fall kan du få hjälp av Bradley Wray, en highschoollärare i USA som gjort detta hjälpmedel till sina studenter.

One response to “Cognitive Bias Song

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning