post id: 4769
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4769
 
Aktuellt

Se Rickard L Sjöbergs föredrag om bortträngda minnen, SRA och Thomas Quick

Den 30 augusti i år föreläste Rickard L Sjöberg, docent i medicinsk psykologi, om bortträngda minnen, sataniska rituella övergrepp (SRA) och tillämpningen i rättsfallen runt Thomas Quick. Nu kan du se denna föreläsning på VoF:s Youtubekanal, där vi också har en mängd andra föredrag om pseudovetenskap. Sjöbergs föredrag består av åtta delar som kommer släppas i omgångar.

I del 1 talar Sjöberg om sin roll som sakkunnig i en Quickrättegång och professorn i rättspsykologi Sven-Åke Christiansons roll i dessa. Föredraget kommer i övrigt ta upp hans betydelse för svensk rättspsykologi och tillämpningen i domstolar sedan 90-talet. Sjöberg går även igenom de historiska rötterna till teorierna om bortträngda minnen och multipla personligheter som kan spåras till Charcot, Janet och Freud på 1800-talet.

I del två talar Sjöberg om teoriernas genomslag i Sverige, om den vetenskapliga läget för bortträngda minnen och redovisar en egen svensk fallstudie om minnets roll vid övergrepp.

Här är spellistan för alla delar.

Uppdatering: Sven Åke Christianson kommenterar Quickfallet i SR P3.

5 responses to “Se Rickard L Sjöbergs föredrag om bortträngda minnen, SRA och Thomas Quick

 1. Jag blir lite fundersam över om uppgifterna om S-Å Christianssons verkligen stämmer. Vad exakt var det han sa som sakkunnig i samband med rättegångarna? Jag har nämligen själv haft föreläsningar med Christiansson där han hävdat att det är skitsnack att gärningsmän (eller offer) kan ha omedvetet förträngda minnen som kan återkallas i terapi. Däremot har han påstått att det går att medvetet trycka undan minnesbilder som man inte vill kännas vid så att det med åren blir väldigt svårt att minnas dem även om man försöker. Jag blir lite fundersam när andra personer påstår att han företräder åsikter som han inte själv hävdar sig stå bakom. Men givetvis kan det ju vara som så att han helt enkelt har ändrat åsikter med åren.

 2. Hej,
  I rättegången om Therese Johanessen (där jag var psykologiskt sakkunnig i samband med den resningsansökan som nu beviljats av hovrätten) berättade SÅC enligt domen bl a att “…planerade och traumatiska händelser bevaras väl i minnet, men att det kan finnas skyddsmekanismer som omedvetet verkar för att förtränga minnesbilderna.” (B 100/97 Hedemora Tingsrätt). Liknande idéer har framförts av SÅC i en rad sammanhang bl a i andra domar mot TQ. (Dessa domar går bl a att hitta via internet.) Jag gav också en del exempel på vad SÅC skrivit om detta i de mycket populära böckerna Rättspsykologi och Traumatiska minnen i den föreläsning jag höll för VoF och som nu finns utlagd på Youtube. Böckerna är ganska spridda och åberopas titt som tätt bl a i juridiska sammanhang så det bör inte vara så svårt för den som är intresserad att kontrollera om citaten jag givit stämmer.
  Beträffande det som SÅC ska ha sagt på de föreläsningar du varit på instämmer jag i att det finns ganska gott stöd för att minnen kan blekna om man medvetet undviker att tänka på dem.
  Att det skulle vara “skitsnack” att omedvetet “förträngda minnen” kan återkallas i terapi tycker jag är att ta i. Som jag också försöker förklara under föreläsningen är frågan komplicerad och det är knappast möjligt att göra en vetenskaplig studie som definitivt motbevisar ståndpunkten att återuppväckande av bortträngda minnen skulle kunna vara möjligt. Däremot tycker jag att forskningsläget tillåter att man avråder från användande av dessa metoder på grund av osäkerheten i kunskapsläget och på grund av de risker man kan anta att metoderna för med sig.
  Minns du om skitsnackskommentaren baserades på slutsatser från någon namngiven, fackgranskad, internationellt publicerad vetenskaplig studie? Minns du i så fall var studien var publicerad och vad författaren hette?
  Naturligtvis gör SÅC:s svängningar i denna fråga även mig fundersam. Visst har det vetenskapliga kunskapsläget i viss mån förändrats ngt sedan början av 1990-talet (se min föreläsning) men inte så mycket att det motiverar att en hederlig person som verkligen är insatt i forskningsläget skulle svänga så våldsamt i sina uppfattningar under så kort tid…
  Men hursomhelst. Frågan om de citat och referenser jag ger under föreläsningen är felaktiga eller förvrängda bör var och en kunna besvara genom att själv kontrollera aktuell referens. Säg gärna till om problem uppstår eller fel upptäcks när ni gör detta…
  Hälsningar
  Rickard

 3. Quick sade sig vara lustmördare. Han borde rimligen vältra sig i sina minnen. Läs gärna Freud igen. Denna gång med handledare.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning