post id: 4775
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4775
  
Aktuellt

Sjöberg om falska minnen – del 7 & 8

Här kommer äntligen de sista två delarna av Rickard L Sjöbergs föredrag om bortträngda minnen och SRA.

I den sjunde delen är det frågestund där docenten i rättspsykologi Nils Wiklund redovisar sin syn på ämnet och speciellt Sven-Åke Christiansons roll. Han har tidigare skrivit flera artiklar om bortträngda minnen och fallet Thomas Quick, och dessa kan läsas här. Vidare diskuteras vilka som ansvarar för utvecklingen inom rättspsykologi på 90-talet.

I den sista delen fortsätter frågestunden och Thomas Quick behandlas återigen, speciellt med avseende på sociala kontrakt och förväntningars roll. Till sist tas ansvarsfrågan upp igen samt eventuellt motstånd idag.

Hoppas du har gillat detta föredrag och tipsa gärna bekanta som kan vara intresserade av minnespsykologi och (brist på) vetenskap i rättssystemet. Här är en länk till hela spellistan.

Föredraget hölls den 30 augusti 2010 på KTH i Stockholm och inspelning och redigering m.m. har utförts av Joacim Jonsson.

Vetenskap och Folkbildning