Terry Evans är en bedragare

Aftonbladet granskade den 30 november ett “medium” som säger sig kunna tala med döda. För att peka i publiken och ropa efter Sveriges 10 vanligaste förnamn tjänar Evans 60 000 kr per kväll. Att ta betalt för något man inte kan leverera skulle i nästan alla andra fall...

Göteborg utmanas av psykoanalys

I Göteborg arrangeras under hösten en föreläsningsserie om psykoanalys av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Folkuniversitetet (kursverksamheten vid Göteborgs universitet) och Göteborgs Stadsbibliotek. I presentationen står: Från att ha...

Rapport från Almedalen

Under Almedalsveckan har vi från VoF låtit folk pröva på slagruta genom att testa den på en flaska vatten. Ofta har det blivit positivt utslag. Efter det har vi lagt den under någon av sex koppar i en cirkel och personen har fått testa igen fast blindat. Statistiken...

Cognitive Bias Song

Har du svårt att glömma bort de tjogtals med kognitiva fel i tänkandet och belsutsfattandet som finns? I så fall kan du få hjälp av Bradley Wray, en highschoollärare i USA som gjort detta hjälpmedel till sina...

Sjöberg om falska minnen – del 7 & 8

Här kommer äntligen de sista två delarna av Rickard L Sjöbergs föredrag om bortträngda minnen och SRA. I den sjunde delen är det frågestund där docenten i rättspsykologi Nils Wiklund redovisar sin syn på ämnet och speciellt Sven-Åke Christiansons roll. Han har...