post id: 4772
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4772
  
Aktuellt

Sjöberg om falska minnen – del 3 & 4

Här kommer del tre och fyra (av åtta) av Rickard L Sjöbergs föredrag om falska minnen och SRA.

I del tre talar Sjöberg bland annat om huruvida bortträngda minnen verkligen är bortträngda, om svårigheter med att göra kontrollerade minnesexperiment, om bortträngda minnen är en bra terapiform (även om fenomenet inte skulle finnas) samt redovisar Clevelandfallet och ett i sammanhanget omstritt fenomen kallat anal dilatationsreflex.

I del fyra fortsätter redovisningen av Clevelandfallet, bland annat den statliga utredning som följde och vad Sven-Åke Christianson hade att säga om fallet. En klinisk analog till sexuella övergrepp – retrograd miktionsuretrocystografi – tas upp i förhållande till barns minne. I slutet tas en studie om minnespåverkan av studenter upp.

Här är spellistan för alla delar.

One response to “Sjöberg om falska minnen – del 3 & 4

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning