post id: 4866
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4866
  
Aktuellt

Pseudovetenskap på psykoterapimässan

Förra helgen var jag på psykoterapimässan, en konferens för aktiva psykoterapeuter och deras intresseorganisationer. Jag var där i egenskap av journalist, och tänkte dela med mig av lite av det jag upplevde. Här kommer några exempel på vad man kunde stöta på i mässhallen.

Expressive Arts
Svenska psykoanalytiska föreningen
Boktips: What's Wrong with the Rorschach? Science Confronts the Controversial Inkblot Test (http://www.amazon.com/Rorschach-Science-Confronts-Controversial-Inkblot/dp/078796056X)
Centrum för Hypnos och Psykoterapi
UniKrea
Boktips: Terapeuten av Anette Nyman handlar om Mullingstorp (http://www.anettenyman.se)
Heartmath
Gestaltakademin i Skandinavien
Psykosyntesförbundet

Psykosyntesförbundet
Psykosyntes är en lekmannaterapi med sitt ursprung i freudianism och allmän andlighet. De verkar vara kritiska till uppdelningar som sjukt-friskt och andra begrepp som man arbetar med inom psykiatrin. Det finns legitimerade psykoterapeuter som sysslar med psykosyntes, men legitimation eller adekvat grundutbildning är inga krav för att man ska få utbilda sig till psykosyntesterapeut. Jag var på första delen av ett föredrag med psykosyntesförbundet. Deras idéer handlar om hur man kan se på världen och på människans natur. Undermedvetna drifter kan enligt psykosyntesterapeuterna ge upphov till vad vi till vardags kallar för sjukdomar, såväl psykiatriska som medicinska. Detta är något jag och mina kollegor stötte på när vi gjorde en rundringning till olegitimerade terapeuter, och påstod av vi hade en svårt deprimerad syster. Endast två av de 32 psykosyntesterapeuter vi fick tag på hänvisade till sjukvården. Psykosyntesterapeuterna hade lätt för att relativisera den påhittade systerns tillstånd, och menade att depression är “bara ett ord”. När jag samtalade med en av Psykosyntesförbundets företrädare på mässan sa hon att det var anmärkningsvärt att så många av deras terapeuter inte följer förbundets etiska regler (som säger att de inte ska behandla sjukdomar).

One response to “Pseudovetenskap på psykoterapimässan

  1. Det är dumt och obildat att kalla Rorschachtestet för pseudovetenskapligt. Läs på lite nästa gång innan du i egenskap av journalist häver ur dig saker som du inte vet någonting om. Pinsamt!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning