För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Vetenskap och Folkbildning

VoF-bloggen:

Bortträngda minnen

Bortträngda minnen


Bortträngda minnen är en föreställning om att traumatiska upplevelser kan trängas bort fullständigt från en persons medvetande, för att senare kunna plockas fram med hjälp av psykoterapi. Detta ska inte blandas ihop med att man inte minns allt från sin barndom, eller att en person inte vill tänka på vissa obehagliga minnesbilder och därmed medvetet undviker att behöva närma sig dessa. Idén om bortträngda minnen är nära förknippad med de pseudovetenskapliga psykoterapimetoder som syftar ...
Fiskar och grodor från skyn

Fiskar och grodor från skyn


Den vanligaste förklaringen är den minst troliga
Alltsedan antiken och ännu längre tillbaka förekommer berättelser om grodor eller fiskar som oförklarligt regnat ner från himlen. Plinius den äldre talar på 100-talet om stormar som förde ...
Hawthorne-effekten

Hawthorne-effekten

Sanning eller seglivad myt? Man refererar ibland till den så kallade Hawthorne­effekten inom organisationsteori eller arbetspsykologi. I populärt medvetande har nog också de flesta av oss hört talas om den, även om vi inte alltid ...
Tandfé­vetenskap

Tandfé­vetenskap


Att forska i nonsens
Science is hard, har det sagts. I teorin kan det tyckas rätt enkelt att testa en hypotes vetenskapligt:
  • Se till att din hypotes är falsifierbar (kan motbevisas)
  • Sätt upp rigorösa regler ...
Årsmöte 2023 VoF Skåne

Årsmöte 2023 VoF Skåne

Årsmöte följt av föreläsning av Teddy Winroth: Psykologiföreläsning (Denna del utgår) Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum den 23 mars klockan 18:00. Plats: Sir Toby's i Malmö Online. Zoom-länk finns på Google eventet ...
Paleodiet

Paleodiet


Paleolitisk kost, allmänt känd som paleodiet eller stenålderskost, är en modediet som ska efterlikna den kost som människor åt under den paleolitiska eran (”stenåldern”). Med stenåldern menar förespråkarna vanligtvis en tid mellan 2,5 miljoner – ...
Lista över Logiska felslut

Lista över Logiska felslut

Ett logiskt felslut eller argumentationsfel är ett resonemang som kan låta övertygande, men som vid närmare eftertanke inte egentligen säger så mycket om det som hävdas. Sådana argumentationsfel är vanliga i alla diskussioner och det ...
fler inlägg...

Senaste Folkvett:

Folkvett 2022-2

Nr 2022-3/4:
VoF 40 år!


Hjälp oss producera Folkvett!

VoF i media:

FUNDERA

Alla påståenden är värda att fundera kring – både sådana du hör för första gången och sådana du accepterat sedan barnsben. I VoF hjälper vi varandra att hitta forskning och fakta som reder ut begreppen.

DISKUTERA

I VoF älskar vi att diskutera! Ingen frågeställning är korkad eller uttjatad. Världen utvecklas hela tiden och för att kunna utvecklas med den måste vi vara öppna för debatt och diskussion.

AGERA

Man kan agera för någonting man tycker bör stödjas (som forskning eller folkbildning) eller emot någonting man tycker är fel (som kvacksalveri eller hälsobluffar). I VoF hjälps vi åt att föra samhället åt ett mer vetenskapligt håll med dessa verktyg.

Cottingley FairiesStyrelsen i VoFJames RandiWilliam av Ockham

Vetenskap och Folkbildning