Vaccinationsmotstånd-Andrew-Wakefield
Andrew Wakefield fabricerade data på ett sätt som förknippade trippelvaccin med autism, vilket har lett till ökat vaccinationsmotstånd. Han har sedermera dömts för forskningsfusk och artikeln med hans fabricerade data har dragits tillbaka.

Vaccinationsmotstånd av icke-medicinska skäl, är problematiskt i de fall då föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn mot farliga barnsjukdomar (t.ex. på grund av villfarelsen att sjukdomen är ”nyttig” för barnet att gå igenom), eller då man sprider felaktiga påståenden som överdriver riskerna med vaccin. Efter de ökade inrapporteringarna av narkolepsi hos barn som fått vaccin mot svininfluensan, fick vaccinmotståndet ett uppsving i Sverige.

Med hjälp av vaccinationsprogrammen har samhället lyckats tygla eller i vissa fall helt utrota sjukdomar som tidigare dödat både barn och vuxna. Men i takt med att allt färre sett sjukdomarnas verkningar på nära håll minskar också förståelsen för hur allvarliga de är. Då växer också osäkerheten kring vilka åtgärder vi är beredda att stå ut med för att hålla sjukdomarna borta. Alla mediciner innebär risk för biverkningar, och tror man inte att vaccinationen behövs kan det vara svårt att acceptera den risken.

Vaccinationsmotstånd gör att gamla sjukdomar sprids på nytt

När moderna föräldrar därför avstår från att låta sina barn vaccineras innebär det att vi nu ser dessa sjukdomar komma tillbaka. Här i Sverige har den lilla orten Järna utanför Stockholm (känd som antroposofins centrum i landet, vilka ofta tar avstånd från vaccin) fått se sjukdomen Röda hund bryta ut, efter att ha varit nästan helt borta.

Vaccin skyddar oftast den vaccinerade från att insjukna i den avsedda sjukdomen. Den vaccinerade för då inte heller smittan vidare till andra personer som kanske inte har vaccinerats. Vissa (t.ex. små barn) kan inte få vissa vaccin av medicinska skäl, och dessa personer är beroende av att vi andra inte utsätter dem för dessa farliga sjukdomar.

Att etablera vaccinationsprogram mot bl.a. polio är en viktig insats för befolkningen i fattigdomstäta länder.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning