post id: 32452
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=32452
  
Årsmöte, Föredrag/Panel, In English, VoFTV

Brian Deer – About the doctor who fooled the world

En intervju med Brian Deer, journalisten som avslöjade Andrew Wakefields bedrägliga forskning som felaktigt kopplade MMR-vaccinet till autism. Han berättar historien om Wakefield och framför även berättigad kritik mot peer review-systemet.
 
An interview with Brian Deer, the journalist that exposed Andrew Wakefield’s fraudulent research that falsely linked the MMR vaccine with autism. He tells the story as well as bringing forth justified criticism of the peer review system.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning