Brian Deer – About the doctor who fooled the world

En intervju med Brian Deer, journalisten som avslöjade Andrew Wakefields bedrägliga forskning som felaktigt kopplade MMR-vaccinet till autism. Han berättar historien om Wakefield och framför även berättigad kritik mot peer review-systemet.  An interview with Brian Deer, the journalist that exposed Andrew Wakefield’s fraudulent research that falsely linked the MMR vaccine with autism. He tells the … Continued

Matsvinn – många bäckar små behöver sluta rinna

Enligt WWF och Tesco utgör det globala matsvinnet 40% av allt som produceras för livsmedelsändamål, eller 2,5 miljarder ton/år. Det är inte etiskt försvarbart att slösa bort maten, när livsmedelsproduktionen orsakar skador på djur, natur, miljö och resurstillgångar. Ingrid Strid tror att många har möjlighet att styra upp svinnet runt omkring sig, både inkommande och … Continued

VoF 40 år, Pontus Böckman

The Swedish Skeptics Association was founded 40 years ago, in 1982. Pontus Böckman, president of the S.S.A, gives a brief history of the organisation’s past, present and future. The talk was given at the Gothenburg Book fair 2022.

Alternativkoster och modedieter – vad och varför, Ulf Holmbäck

Under denna föreläsning kommer Ulf Holmbäck, docent i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet, inledningsvis att översiktligt beskriva de vanligaste kostvarianter som följs i Sverige, vad är ursprungstanken och vad säger forskningen om respektive kostvariant. Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Freuds rykte som vetenskapsman, Billy Larsson

Freuds rykte som vetenskapsman – hur ska vi se på det? Billy Larsson, leg. psykolog och fil. dr. i psykologi, granskar Sigmund Freuds forskningspåståenden och ger argument för varför det är rimligt att betrakta Freuds teorier som pseudovetenskap.

Klimatoro hos unga och barn, David Hedlund

David Hedlund: Klimatoro hos barn och unga – David Hedlund redogör för forsknings-resultat från klimatvetenskap och barnpsykologi, för att ge en evidensbaserad grund i bemötandet av barn och unga med klimatoro.

Vetenskap och Folkbildning