post id: 30304
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30304
  
Föredrag/Panel, VoFTV

Klimatoro hos unga och barn, David Hedlund

David Hedlund: Klimatoro hos barn och unga – David Hedlund redogör för forsknings-resultat från klimatvetenskap och barnpsykologi, för att ge en evidensbaserad grund i bemötandet av barn och unga med klimatoro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning