post id: 30311
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30311
  
Aktuellt, Föredrag/Panel, Uppsala

Alternativkoster och modedieter – vad och varför, Ulf Holmbäck

Under denna föreläsning kommer Ulf Holmbäck, docent i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet, inledningsvis att översiktligt beskriva de vanligaste kostvarianter som följs i Sverige, vad är ursprungstanken och vad säger forskningen om respektive kostvariant. Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning