Inget samband mellan födslar och fullmåne

Bild: Luc Viatour Har månens faser något inflytande på barnfödslar, t.ex. så att antalet födslar är större kring fullmåne? Många tycks tro det. För normalt kritiska personer låter det dock som en i raden av månanknutna myter. Det är många händelser som påstås öka i samband med fullmåne (olyckor, självmord, brottslighet, m.m.), men statistiska undersökningar … Continued

Framåt för evolutionen i USA – men långsamt

Notis 2010-12-28: Den senaste Gallup-undersökningen i USA visar att trenden med ökat stöd för evolutionen fortsätter. Sedan 1982 har undersökningar gjorts med ojämna mellanrum där personer tillfrågats vilket av tre svarsalternativ som bäst motsvarar deras syn på människans ursprung och utveckling: människor har evolverat styrda av Gud, människor har evolverat men Gud hade ingen roll … Continued

How to create motivation in a movement?

This is a translation of a blog post I wrote earlier in Swedish. The most important resource in any kind of collective enterprise, including the skeptical movement, is the members’ relationships with each other, in pairs as well as in groups. It’s when people see each other that they become motivated to begin and continue … Continued

Stödgala med syrebrist – TAM London 2010

År 2003 startade det första The Amazing Meeting i USA, en årlig konferens för forskare, skeptiker och ateister arrangerad av James Randi Educational Foundation. Sedan dess har åtta TAM hållits på ett hotell i Las Vegas, och förra året var det dags för konceptet att sprida sig till Europa i form av TAM London. Formatet … Continued

Det norska experimentet – NIFAB – del 4

Om du befinner du dig i Norge och undrar var du kan få tag på en alternativmedicinare så kan NIFAB hjälpa dig. På deras hemsida finns tips på vilka register man kan söka i och vilka organisationer man kan vända sig till. Det enklaste tipset går ut på att när man söker på internet kan … Continued

Det norska experimentet – NIFAB – del 3

Tidigare skrev jag om att varannan norsk prövat på alternativmedicin. Även dessa siffror kommer från NIFAB, närmare bestämt en undersökning de utförde 2007 om användningen av KAM där resultatet var att (översatt): 2006-07 hade 48,7% av befolkningen i Norge använt någon form av alternativ behandling. Sett i förhållande till NAFKAM:s undersökning från 1997 har användningen … Continued

Det norska experimentet – NIFAB – del 2

I serien om alternativmedicinens ställning i Norge, specifikt den statliga upplysningsorganisationen NIFAB har vi kommit till konspirationsteorier. I en artikel på NIFAB:s hemsida kallad ”En filosofisk blick på hur vi definierar vetenskap och vetenskaplighet” finns en del konspiratoriska resonemang om vetenskap och läkemedelsindustrin. Under rubriken ”Vetenskap som religion” redovisas vetenskapsfilosofen Feyerabends idéer om vetenskap som … Continued

Det norska experimentet – NIFAB – del 1

I ett tidigare blogginlägg har jag tagit upp Norges statliga forskningscentrum för alternativmedicin NAFKAM. Här kommer jag ta upp en ”systerorganisation” till NAFKAM, nämligen Nasjonalt informasjonsenter for alternativ behandling eller NIFAB som det förkortas. Informationscentret startades 2005 och finansieras helt av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet och dess uppgift är att ge neutral och högkvalitativ … Continued

Vetenskap och Folkbildning