post id: 4750
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4750
  
Aktuellt

Det norska experimentet – NIFAB – del 3

Tidigare skrev jag om att varannan norsk prövat på alternativmedicin. Även dessa siffror kommer från NIFAB, närmare bestämt en undersökning de utförde 2007 om användningen av KAM där resultatet var att (översatt):

2006-07 hade 48,7% av befolkningen i Norge använt någon form av alternativ behandling. Sett i förhållande till NAFKAM:s undersökning från 1997 har användningen på dessa 10 år ökat nästan fem gånger. Ökningen var störst bland män och i åldersgruppen 15-24 år.

Norska Skepsisbloggen rapporterar om inte bara detta utan även en nyare undersökning gjord av SSB (Norges statistiska centralbyrå) från 2008-9 som inte har lika stor ökning:

Andelen av den vuxna befolkningen som har använt alternativ behandling har ökat med mer än 50 procent inom loppet av en tioårsperiod. 2008 hade 16 procent av oss varit hos vissa alternativbehandlare.

Bland behandlingarna var massage och akupunktur vanligast och utgjorde tillsammans ungefär hälften av all användning. Andra resultat var att 90% hade varit hos allmänläkare och få av de akut sjuka eller de som värderade sin hälsa som dålig valde någon alternativ behandling i första hand.

Frågan är vad den stora skillnaden beror på och vilken undersökning man kan lita på. SSB:s version har ett mycket större urval och en snävare definition av vilka behandlingar som är alternativa. NIFAB inkluderar exempelvis naturterapi och psykoterapi.

Sista delen kommer handla om det frivilliga norska registret för utövare av  alternativa behandlingar.

2 responses to “Det norska experimentet – NIFAB – del 3

  1. Pingback: Tweets that mention Det norska experimentet – NIFAB – del 3 | Vetenskap och Folkbildning -- Topsy.com
Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning