post id: 4747
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4747
  
Aktuellt

Det norska experimentet – NIFAB – del 2

I serien om alternativmedicinens ställning i Norge, specifikt den statliga upplysningsorganisationen NIFAB har vi kommit till konspirationsteorier.

I en artikel på NIFAB:s hemsida kallad ”En filosofisk blick på hur vi definierar vetenskap och vetenskaplighet” finns en del konspiratoriska resonemang om vetenskap och läkemedelsindustrin. Under rubriken ”Vetenskap som religion” redovisas vetenskapsfilosofen Feyerabends idéer om vetenskap som den nya religionen som ”blivit lika förtryckande som de ideologier den skulle bekämpa”.

Vidare står det att (översatt):

Den ekonomiska vinsten av konstgjorda kemikalier är däremot uppenbar, och det kommer följaktligen löna sig för läkemedelsindustrin […] om en läkare skriver ut recept på patenterade läkemedel, snarare än att ordinera omläggning av kosten, vitaminer och motion.

Behandlingar baserade på naturligt förekommande ämnen riskerar således att bli utkonkurrerad av läkemedelsindustrin och deras lobbyister. Ett effektivt sätt att göra detta på är att stämpla sådana alternativa behandlingar som oseriösa, ovetenskapliga etc. och insistera på att vetenskaplig dokumentation bara kan ske genom enormt dyra dubbelblindförsök etc., som producenter av naturmedicin knappast kan finansiera eftersom de alltså inte kan patenteras. Och forskningsinstitutioner kommer varken av ekonomiska eller forskningsmässiga skäl vara lika intresserade av att sätta in resurser på att studera sådana behandlingar närmare.

Artikeln avslutas med en vädjan om att alternativmedicinen inte ska utsättas för samma granskning som vanlig medicin:

Men då är det viktigt att reglerna för samverkan öppnar för en reell dialog och ett verkligt prövande av de alternativa tillvägagångssätten, utan att man på förhand kräver av de alternativa metoderna att de ska motsvara alla aspekter hos den etablerade vetenskapen. Detta gäller inte minst den föredragna fysiokemiska orsaksmodellen. Som Feyerabend säger: ”En sanning som härskar utan motstånd eller motvikt är en tyrann som måste störtas, och varje falskhet som kan hjälpa oss att störta denna tyrann bör välkomnas.” (How to defend society against science, s. 157)

Nästa del kommer handla om hur NIFAB mäter användningen av KAM i Norge.

Uppdatering: Artikeln är inte borttagen från NIFAB:s hemsida som jag tidigare hävdade.

Vetenskap och Folkbildning