post id: 4751
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4751
  
Aktuellt

Det norska experimentet – NIFAB – del 4

Om du befinner du dig i Norge och undrar var du kan få tag på en alternativmedicinare så kan NIFAB hjälpa dig. På deras hemsida finns tips på vilka register man kan söka i och vilka organisationer man kan vända sig till. Det enklaste tipset går ut på att när man söker på internet kan man kombinera behandlingsform och ortsnamn, till exempel ”healing Oslo”. De tipsar även om den kommersiella tjänsten alternativ.no och om samarbetsorganet SABORG som startades av hälsomyndigheterna för effektiv kommunikation mellan alternativbranschen och myndigheterna. SABORG gynnar även standardisering, forskning, utbildning och yrkesmässig utveckling i branschen.

NIFAB rekommenderar dock registrerade utövare, det vill säga sådana som finns med i det frivilliga nationella registret som sköts av det statliga Helsedirektoratet, som i sin tur är underställt bland annat Hälso- och omsorgsdepartementet. Brønnøysundsregistret som det kallas har till uppgift att ”bidra til økt grad av ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukererrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler” samt bidra till “seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling”. Vilken branschorganisation som helst kan registrera sig och vilken utövare som helst också, så länge organisationen har krav på medlemmar om att de har formell utbildning, följer yrkesmässiga riktlinjer och följer de etiska reglerna (vars innehålls specificeras närmare). Här kan du till exempel välja någon av de för närvarande 12 registrerade utövarna av kvantmedicin i Norge.

Avsnittet där rekommendationen av registrerade utövare finns pryds av en stor yin-yang-symbol, så i rättvisans namn avslutar jag denna serie inlägg med denna bild som en symbol för vad som kan hända i Sverige om kvacksalveriets förespråkare får som de vill.

Yin-Yang

One response to “Det norska experimentet – NIFAB – del 4

  1. Läste valda delar av behörighetsutredningen och blev lite intresserad av hur norrmännen i Tromsö bedriver sin “forskning” inom KAM. Det visade sig att rätt mycket handlar om attityder till alternativmediciin, och det kastar väl knappast något ljus över områdets berättigande utan avslöjar snarare befolkningen okunnighet. Men så hittade jag en doktorsavhandling (The ACUFLASH study. Acupuncture treatment for postmenopausal hot flashes : can traditional Chinese acupuncture in addition to self-care reduce hot flash frequency and intensity, compared with self-care alone?) som kortfattat ansågs kunna leda till slutsatsen att akupunktur är verksamt i att minska besvären av typ vallningar och nattsvettningar som många kvinnor i menopaus upplever. Man behandlade två “matchade” grupper – den ena med akupunktur och den andra endast med rådgivning om egenvård. Resultatet blev att en viss skillnad förelåg till akupunkturens fördel. Självklart tas en sådan studie som en indikation (uttrycks säkert ofta som “bevis”) på att akupunktur “fungerar”. Den slutsatsen kan man inte dra! Däremot kan man kanske dra slutsatsen att placebo fungerar – och det visste vi redan. Ska man göra studier över akupunkturen så får man nog lov att som kontrollgrupp använda sig av personer som får verkningslös akupunktur. Det kan man åstadkomma genom att inte sticka nålarna i de s k akupunkturpunkterna utan på andra slumpmässigt valda platser på kroppen. Jag tror att akupunktörerna inte är så intresserade av att göra en sådan studie de kanske anar att det faktiskt inte spelar någon roll var man sätter nålarna.
    En annan intressant aspekt är att det torde vara omöjligt att bedriva forskning om många av de alternativmedicinska terapierna eftersom man ju vill göra jämförelser med skolmedicinen. Men flera AMK-terapier har en helt annan utgångspunkt (t ex opåvisade “flöden” eller “energier”, “meridianer” mm) vilket för med sig att ett sjukdomstillstånd hos en individ beskrivs i två helt olika världar som inte går att förena. T ex har man ju inom homeopatin överhuvudtaget inget diagnosbegrepp utan utgår enbart från symtom. Symtomet trötthet ska enligt homeopatiska grundprinciper behandlas på ett sätt oberoende av vilken orsak som skolmedicinen anser som upphovet till tröttheten. Ett forskningsupplägg under de förutsättningarna som båda parterna (homeopaten och skolmedicinaren) kan vara nöjda med är inte möjligt att formulera.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning