post id: 34276
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34276
  
presslink

Förmiddag i P4 Värmland, 2 februari 2024

Med Anna Lingsell

Utdrag (ca 00:34:28):

[Anna Lingsell] “Vi har pratat med föreningen Vetenskap och folkbildning och oppositionspolitiker i Region Värmland som är kritiska. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att det inte finns bevis för att era symptom beror på elöverkänslighet.
Ska vi inte kunna lita på den myndighet som är experter på det här?”

[Marianne Ketty, ordförande Elöverkänsligas förening] “Jag kan säga att jag kallar inte dem experter. De är definitivt inga experter. Jag kan säga så här att Strålsäkerhetsmyndigheten, de stödjer sig på en organisation som heter ICNIRP och jag vet inte om ni känner till den, annars kan jag säga så här att ICNIRP är en organisation bildad av industriintressen där man utser sig själva och […] det finns ingen insyn från samhället i den här organisationen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning