post id: 4740
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4740
 
Aktuellt

Statligt miljonstöd till ovetenskaplig diagnos

I en artikel som publiceras idag 100915 i flera svenska tidningar skriver medicinjournalisten Sara Rörbecker från TT att Socialstyrelsen i år betalat nästan 1,8 miljoner kronor till Elöverkänsligas Riksförbund som bland annat använder pengarna för att driva opinion. Dessutom betalas belopp upp till 50000 kronor av flera kommuner till den som vill elsanera sin bostad. Detta sker trots att inga övertygande belägg finns för att någon människa kan känna om elektromagnetiska fält finns eller ej och trots att diagnosen elöverkänslighet inte existerar. Dessutom finns enligt artikeln inget stöd för att elsanering hjälper mot de besvär som upplevs. Landstingsstyrelsen i Örebro län beslutade nyligen att sjukhusen ska ha elavskärmade områden, men verksamhetschefen för arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro berättar att beslutet är rent politiskt och att det togs utan diskussion med vårdprofessionen som skulle ha sagt nej. Detta understryker ytterligare den begäran som framfördes i debattartikeln av VoF-medlemmar i DN 100907, nämligen att skattemedel inte ska gå till pseudovetenskap. Det vore bättre om anslagen kunde användas till att finna de verkliga orsakerna till sjukdomar och besvär.

One response to “Statligt miljonstöd till ovetenskaplig diagnos

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.