post id: 34272
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34272
  
presslink

Morgon med P4 Värmland, 2 februari 2024

Med Bengt Höglind

Utdrag (ca 00:09:32):
“Flera kritiker vill att staten och regionerna ska sluta ge pengar till Elöverkänsligas förening. Kärnfysikern Stefan Pomp på föreningen Vetenskap och folkbildning säger att det saknas vetenskapliga belägg. Socialstyrelsen ger varje år drygt 1,5 miljoner i bidrag och Region Värmland årligen ger Elöverkänsligas förening 25 000 kronor.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning