post id: 9751
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9751
 
Aktuellt

Elöverkänsligas riksförbunds hemsida saboterad

Vetenskap och Folkbildning fick tidigare idag kännedom om att Elöverkänsligas riksförbunds hemsida har utsatts för ett sabotage och pekats om till vår hemsida, närmare bestämt till VoF:s artikel om elöverkänslighet.

Så fort vi blev informerade om situationen tog vi temporärt ned den aktuella artikeln. Senare under kvällen återställde vi artikeln, men med en inledande beskrivning av situationen och vårt fördömande av sabotaget. Strax därefter fick organisationen tillbaka kontrollen över sin hemsida.

VoF tar bestämt avstånd från detta olagliga angrepp på en hemsida tillhörande en annan organisation och är givetvis inte inblandade i detta. Vår förenings syfte är att arbeta med folkbildning om den vetenskapliga metoden och att motverka pseudovetenskap genom opinionsbildning.

Vi beklagar djupt vad Elöverkänsligas riksförbund har utsatts för.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.