post id: 8974
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=8974
  
Aktuellt

Vem mår bra av att tro, att radions vågor får smärta att gro?

För ett tag sedan publicerade DN en insändare om hälsoriskerna med mobilstrålning.

dn_strålning
Foto Alicia Hamberg

Det vetenskapligt mest korrekta svaret vore givetvis att nämna forskning som visar att upplevd elöverkänslighet inte beror på strålning. Insändarsidor är dock mer ett debattforum än ett klassrum och med tanke på att det finns forskning som visar att rimmande påståenden i vissa fall är mer övertygande än icke-rimmande så får man ta seden dit man kommer.

Följande alster med tillräckligt hög konstnärlig verkshöjd uppstod som en reaktion på ovanstående insändare i VoFs facebookgrupp. Håll till godo!

Med gyllene anlete och oskyldigt sken
Har sol och stjärnor sökt att dölja
Att de oss sedan tidsbegynnelsen
Med elektromagnetisk strålning överskölja

Daniel Oscarsson

Du söker obestrålad zon,
ett glapp uti vårt telenät.
Detta söks alltså i tron
Fältet skadar, belägg: enkät!

Men vilka är det som har frågats,
har de någon expertis?
Eller har nu måttet rågats
av vetenskapliga bevis?

Missförstå mig inte dock
farlig strålning finns, ja tvi
Men tänk bort allt mänskligt plock
blir du verkligen strålfri?

Nej, allt du ser på ljusa dagen
skickar mot dig vågpaket!
Ändå känns inget i magen
energin, den är diskret.

Våglängd, energi, frekvens
dessa tar du inte upp
Vill du veta om det bränns
bör de ingå under lupp.

Innan du nu upp brisera,
åtskilj skeptisk ifrån trångsynt
Ödmjukt kan jag acceptera
dubbla sidor har ett mynt.

Elallergisk? In i labbet!
Hypotesen går att testa
Reagerar du på klabbet
ändrar sig direkt de flesta.

Ragnar Gerholm

En lättlurad gosse från Norden
Har länge fått höra de orden
Att solen och lågor
Ger trevliga vågor
Men skadan från radio är stor, den

Emil Lundberg

Må sägas att strålning skadar på sikt
men frekvensen är utav yttersta vikt
må sägas att radion är röntgen så lik
men skiljer sig åt genom kvantmekanik

Mikron, den hettar med långvågigt ljus
Dock mer som än lampa än kosmiska brus
Mobilstrålning går genom kött som ett skott
och kan aldrig orsaka dubbelsträngsbrott

LC Nielsen

2 responses to “Vem mår bra av att tro, att radions vågor får smärta att gro?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning