post id: 15027
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=15027
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och förvillare 2020

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 34:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag är Årets folkbildare 2020

Årets folkbildare 2020, Åsa Wikforss
Årets folkbildare 2020, Åsa Wikforss
Foto: Christer Sturmark

Priset som Årets folkbildare 2020 delas mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke för deras berömvärda gärning att under året gratis distribuera 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever. Åsa Wikforss har dessutom i den allmänna debatten på ett föredömligt sätt verkat för god källkritik och tagit ställning mot vetenskapsfientlig kunskapsrelativism.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Vi i VoF applåderar helhjärtat Åsa Wikforss ansträngningar att förklara vikten av att skilja verklig kunskap från ‘alternativa fakta’. Hon och förlaget Fri Tanke har dessutom generöst sett till att unga studerande får gratis tillgång till Wikforss utomordentligt insiktsfulla bok i ämnet. Detta gör dem till självklara mottagare av titeln Årets folkbildare.

För sina insatser som folkbildare erhåller Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2020 och en prissumma på 30 000 kronor.

Läs hela motiveringen.

Linda Karlström är Årets förvillare 2020

Vetenskap och Folkbildning har utsett Linda Karlström till Årets förvillare 2020 då hon är den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen. Vetenskapligt sett råder det ingen tvekan att vaccination är ett säkert och effektivt sätt att bekämpa många allvarliga och livsfarliga sjukdomar. Trots detta så ägnar sig antivaccinationsrörelsen åt att sprida felaktigheter, missuppfattningar och rena lögner i syfte att så tvivel hos allmänheten. Vaccinationsförnekelse är inte bara en hot mot enskilda människors hälsa utan också mot samhället i stort.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Hela världen anstränger sig nu till det yttersta för att hantera den största pandemin på hundra år. Under tiden ägnar sig antivaccinationsrörelsen åt att misstänkliggöra och svartmåla en behandlingsform som utan tvivel har räddat livet på ett oräkneligt antal människor. Nu mer än någonsin är det avgörande att vi inte låter farliga och skadliga villfarelser överrösta vad oberoende och objektiva experter är överens om: Vacciner är säkra och effektiva.

Läs hela motiveringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning