post id: 35347
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35347
 
Skeptisk måndag

Vaccinmotstånd

The Cow-pock
1802: “The Cow-pock _ or _ the Wonderful Effects of the New Inoculation!”
Bild: Public domain

 

Motstånd mot vaccinering är lika gammalt som vaccin

Redan när Edward Jenner i slutet på 1700-talet gjorde tydligt hur inokulering med vätska från kokoppsblåsor kunde användas för att ge immunitet mot smittkoppor, uppstod högljudda röster mot vaccinering. Motståndarna förde fram varierande och komplexa argument baserade på hygieniska, religiösa och politiska skäl. När Storbritannien införde en lag om obligatorisk vaccinering mot smittkoppor 1853 så ledde detta till upplopp. Som en direkt följd grundades senare “The Anti-Compulsory Vaccination League”, en av de första stora motståndsorganisationerna.

Historiskt vaccin­motstånd i Sverige

På grund av anti-vaccinations­propaganda föll andelen smittkopps­vaccinerade i Stockholm 1872 till under 40%, till skillnad från övriga Sverige som då låg på runt 90%. Detta ledde till att staden drabbades av den stora smittkoppsepidemin 1874, vilket i sin tur fick vaccinationerna att återhämta sig. 1883 blev vaccinering mot smittkoppor obligatorisk i Sverige.

Men vaccinmotståndet fanns kvar. Svenska förbundet mot vaccinationstvånget grundades i Göteborg 1912 och gav ut tidskriften “Vaccinationsgranskaren” under åren 1913-1925. Många frikyrkliga organisationer hävdade också på religiösa grunder att vaccinering strider mot deras livsåskådning då det är “onaturligt” och “mot Guds vilja”.

Vaccinering

Vaccin­mot­stånd i modern tid

Den antroposofiska rörelsen som i Sverige har sitt centrum i trakten kring Järna och den numera nedlagda Vidarkliniken, är negativt inställda till vaccinering. Enligt antroposofins teser är det bra för barns “andliga mognad“ att genomgå febersjukdomar. Ursula Flatters, som tillsammans med Vidarkliniken utsågs till Årets Förvillare 2008, har upprepade gånger förnekat att de är emot vaccinering, men faktum kvarstår att vaccinationsgraden i Järnatrakten är betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Till följd av det har området drabbats av mässlingsutbrott flera gånger, bland annat 2012.

Ingen text om vaccinationsmotstånd kan vara komplett utan att nämna den diskrediterade före detta läkaren Andrew Wakefield. 1998 publicerade han en grovt vilseledande och felaktig studie som hävdade att trippelvaccinet mot MPR (mässling, påssjuka och röda hund) hade ett samband med autism hos barn. Stora delar av innehållet visade sig senare vara fabricerat. Dessutom hade Wakefield ekonomiska intressen av att misskreditera trippelvaccinet; dels arbetade han med att ta fram ett eget singelvaccin, dels hade han fått ersättning från advokater vars klienter ansåg sig vara ”vaccinskadade”.

Bland annat på grund av att det tog så många år att avslöja hans bluff så fick hans vilseledande budskap stor spridning och han har personligen orsakat större skada för inställningen till vaccin än någon annan. Han har fortsatt att propagera emot vaccin genom att hålla föredrag och producera snedvridna dokumentärer.

Vaccinering

Vaccinmotstånd och covid-19 pandemin

Redan innan det ens fanns något vaccin mot covid-19 mobiliserade antivaccinrörelsen sina krafter. Insamlingar och upprop på internet mot ett vaccin som inte ens fanns tog fart i många länder under 2020. Nyheter om att Sverige skulle förbereda en ”experimentell massvaccinering” lyftes fram som ett skräckscenario och utmålades som ett kommande övergrepp på befolkningen. I Sverige framstod bland andra Linda Karlström allt tydligare som en av galjons­figurerna i anti­vaccinations­rörelsen, vilket ledde till att hon utsågs till Årets förvillare 2020.

Många pågående vaccinations­program nedprioriterades eller försenades under pandemin i ansträngningarna mot coronaviruset. Det olyckliga resultaten av det syns nu i Europa och övriga världen; andelen av befolkningen som har full vaccinationstäckning mot sjukdomar som mässling och kikhosta är idag lägre än innan pandemin.

Vaccinering

Nyttan med vaccin

Det ska inte förnekas att vaccinering kan ha negativa sidoeffekter eller, i sällsynta fall, allvarliga bieffekter. Med sidoeffekter menas vanligen ömhet vid själva injektionsområdet, tillfällig feber eller muskelvärk, något som går över inom en till två dagar. Allvarligare bieffekter räknas dock vanligen i enstaka fall på miljonen.

Sammantaget är vaccination en metod som är verksam och säker och kanske har räddat fler liv än någonting annat mänsklighetens historia. Enligt en rapport publicerad 24 april 2024 beräknade Världshälsoorganisationen WHO att globala vaccinations­program räddat livet på 154 miljoner människor under de senaste 50 åren. Dessa siffror talar ett tydligt språk.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

2 responses to “Vaccinmotstånd

 1. Bara 154 miljoner på 50 år? Det låter förbluffande lite för allt det arbetet. Stämmer den siffran verkligen?

 2. Svenska barn har aldrig varit så väl vaccinerade som just nu, och Karlström och de andra antivaxarna får uppenbarligen inget gehör i vårt land. Det enda hotet jag ser kommer från journalister på normalt betrodda gammelmedia:
  1. Danska Tv2 skapade stor men ogrundad oro kring HPV-vaccinet, vaccintäckningen föll markant, vilket kommer leda till onödiga dödsfall i livmoderhalscancer.
  2. i Japan gick det ännu längre; mediadrev mot HPV-vaccin gjorde att vaccinationsprogrammet avbröts.
  3. Kaliber i P1 fick välförtjänt förvillarpriset för desinformation kring HPV-vaccinet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning