post id: 30868
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30868
 
Skeptisk måndag

Astrologi

Astrologi
Anatomical man (Public Domain)


Astrologi är en spådomsmetod som grundas på tolkningar av horoskop, dvs. en tabulering av solens, månens och (de i antiken kända) planeternas skenbara positioner och inbördes vinkelställningar vid någon viss tidpunkt sedda från någon plats på Jorden. I ett horoskop uppställt för en enskild människa avser den valda tiden och platsen nästan alltid personens födelse. Två personer har identiska födelsehoroskop endast om de är födda samtidigt på samma plats. Solen rör sig i sin bana över stjärnhimlen genom tretton stjärnbilder på ett år. För jämnhetens skull tar astrologin bara hänsyn till tolv, vilka tänks vara jämnt utspridda över varvet (stjärntecken).

Att vara född i ett visst stjärntecken betydde ursprungligen att solen befann sig i motsvarande stjärnbild vid födseln. Emellertid förskjuts solens position bland stjärnorna en liten aning för varje år; ett helt varv av sådana förskjutningar tar 26000 år. Fenomenet kallas precession och är fullt begripligt med hjälp av klassisk mekanik. Men i astrologins barndom var precessionen inte känd. Det betyder att dagens stjärntecken inte längre överensstämmer med stjärnbilderna. Den som t.ex. enligt astrologin är född i stjärntecknet Vattumannen hade troligen solen i stjärnbilden Stenbocken vid sin födelse. (Begreppet stjärntecken används i astrologi, men men inte i det vetenskapliga studiet av himlakropparna; astronomin.)

Astrologin är uråldrig, och förekom redan hos babylonierna (från ca 2000 f.Kr.). Alla slags himmelsfenomen, även meteorologiska, kunde ses som omen. De s.k. Mul Apin-skivorna (ca 600-700 f.Kr.) upptar 18 stjärnbilder i månens bana. Först ca 400 f.Kr. förskjuts intresset till solens bana (ekliptikan) och antalet stjärntecken reduceras till tolv. Ungefär samtidigt dök de första horoskopen upp. Grekerna tog över den babyloniska astrologin, direkt och via perserna. Filosofer som Aristoteles och Platon såg denna ”kunskap” om stjärnorna som något självklart.

Astrologi

I Romarriket var astrologin populär men tidvis förbjuden. I den islamiska världen överlevde den, och återimporterades till Europa under 1200-talet. Den kristna kyrkan ställde sig avvisande till astrologi, vilket inte hindrade somliga astrologer från att nå viktiga samhällspositioner, som t.ex. Nostradamus (1503-66) vid det franska hovet. Sedan 1600-talet har astrologin varit helt skild från vetenskapen, och den har alltmer kommit att betraktas som vidskepelse.

Kring år 1900 var tron på horoskop och stjärnbilder så gott som utdöd, men har sedan dess fått ett kraftigt uppsving på grund av. dags- och veckopressens horoskop, och ett allmänt ökat intresse för paranormala fenomen. Ur teoretisk synvinkel har astronomins framsteg gjort att man inom vetenskapen gått från att betrakta astrologins världsbild som osannolik till att döma ut den som totalt omöjlig.

…tack vare Kopernikus, Galilei, Kepler och Newton vet vi numera exakt varför planeterna rör sig som de gör, och att de varken styrs av magi eller av gudars vilja utan av grundläggande fysik.
 
Maria Gunther, DN 8 januari 2023

Vetenskaplig forskning om astrologi

Under de senaste decennierna har ett stort antal vetenskapliga undersökningar gjorts om astrologin. Många har försökt finna korrelationer mellan horoskop och vissa personlighets- eller kroppsegenskaper hos ett stort antal personer. Variabler som undersökts inkluderar yrken, sjukdomar, kroppslängd, intelligens m.m. Inga bestående korrelationer har hittats. Astrologer invänder att testerna bara undersöker en liten del av vad horoskopet påstås visa. Invändningen är inte övertygande, för om enstaka horoskopdetaljer, exempelvis vilket stjärntecken man är född i, alls har någon betydelse i sig själva, så kan det visas genom statistiska undersökningar. Om de inte har någon betydelse i sig själva, utan enbart i förhållande till ett komplett horoskop, så måste man fråga sig varför så många astrologer framhärdar med att tillskriva detaljerna specifika betydelser.

För att tillmötesgå astrologerna har likväl mer avancerade tester gjorts. Man har då låtit astrologer para ihop fullständiga, autentiska horoskop med noggranna beskrivningar av olika verkliga personers egenskaper. Även när man ansträngt sig att engagera de mest välrenommerade astrologerna (och dessa godkänt experimentmetoden) har resultatet blivit helt slumpmässigt.

Astrologi
Expressen, 23 april 2023: “kul vägledning” eller skadligt nonsens?

Ingen tror väl på astrologi längre?

Det finns en utbredd uppfattning om att astrologi är ”ett harmlöst nöje” eller rent av ”bara trams” som ingen längre tror på. Om man frågar vänner och bekanta så får man nog ofta svar som tyder på detta. Trots detta verkar astrologi fortfarande ha en väldig attraktionskraft.

I VoF-undersökningen 2021 svarade 8% att de trodde på astrologi. Det kan kanske låta lågt, men tittar man noggrannare på siffrorna så ser man att så mycket som 37% inte avfärdar idén helt och hållet. Ytterligare 3% har svarat ”vet ej / inget svar” och 60% att de inte alls tror på astrologi. Det betyder att upp till 40% av Sveriges befolkning inte helt vill utesluta att det ligger någonting i astrologi. Man menar alltså att himlakropparnas position på himlen på något sätt skulle kunna påverka våra liv.

Detta avspeglas tydligt i veckomagasin och kvällspressen som fortsätter att locka läsare med spekulativa ”clickbaits” (se bild). En del skulle nog erkänna att de ser astrologi som en ”guilty pleasure”. Det måste betyda att en stor del av befolkningen saknar grundläggande förståelse för hur världen fungerar. Att vara så världsfrånvänd är inte harmlöst.

Vi bör därför inte underskatta astrologins inflytande.

Vidare läsning:

*) (översatt artikel från The Skeptic’s Dictionary av Robert Todd Carroll)

Texten först publicerad 2014. Uppdaterad 9 januari 2023, utökad 23 april 2023

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

3 responses to “Astrologi

 1. Hej, hur förklarar astrologerna själva fenomenet med förskjutningen av solens position bland stjärnorna?

  Undrar Maja.

  1. Vissa astrologer tror att precessionen kan påverka astrologiska tecken, medan andra tror att det bara är en del av den kosmiska cykeln som påverkar hur vi upplever och förstår astrologi. Men det finns också skeptiker som inte tror på att precessionen har någon betydelse för astrologi överhuvudtaget.

 2. Om du ställer ett personligt horoskop som kopplas till exakt ditt födelsedatum och klockslag till tvillingar, trillingar osv, då är det väl rimligt att räkna med att nästan allt som den ena tvillingen tex råkar ut för, det förutsägs också då om den andra tvillingen, inte sant? Att dom båda/alla ska mest drabbas av eller råka ut för samma händelser. Men så blir sällan fallet. Ett bra bevis på att astrologi är rent ovetenskapligt nonsens och trams. Att det finns folk som går på astrologers finter tyder på ett huvud och liv fullt med känslor och avsaknad av iaf någon form av logisk tankeförmåga. Du får inte dina personliga egenskaper pga att Venus befann sig exant 48,48 grader väster om solen, att jupiter korsade venus bana i samma ögonblick osv bla bla bla bla. Dina personliga egenskap får du genom att dna förs över från dina föräldrar vid befruktningen och graviditeten, det är ett VETenskaplikt faktum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning