Folkvett 2005 nr 3 – Pseudohistoria och kvasiarkeologi