post id: 17481
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=17481
  
Skeptisk måndag

Folkvett

Började i all blygsamhet

Vetenskap och Folkbildning bildades officiellt i december 1982 och redan tidigt 1983 kom det första “medlemsbladet” av totalt sex det året.

Förstasidan på det allra första “medlemsbladet”

Man efterlyste direkt bidrag från medlemmarna och när man läser instruktionerna så får man en påminnelse om hur tiderna har förändrats: “Bidrag till medlemsbladet bör vara renskrivna på skrivmaskin. Radavstånd 1 – 1½ kugge, bredd 85 mm.”
Det är nog inte många som idag använder ordet “kugge” för att ange radavstånd. Bidragen skickades med post till föreningens sekreterare som, får man förmoda, klippte och klistrade ihop ett original av detta som sedan fotokopierades och skickades ut. Under den första tiden listades också alla medlemmar i medlemsbladet, i första numret var de 34 stycken.

Omslaget till Folkvett nr 4 2020, (fram- och baksida)

Folkvett föds

Blygsamt eller inte, ambitionen var högt ställd från början. Efter det första året bytte medlemsbladet namn till Folkvett och då blev det också möjligt att, precis som nu, prenumerera utan att vara medlem i föreningen. Tidningen växte i omfång och gick från runt tolv A4-sidor 1984 till det dubbla året därpå. Med tiden utvecklades layouten och trycktekniken och i och med dubbelnumret 3-4 1997 föddes det nya formatet: en liten tryckt “bok” med omkring 80 sidor i formatet 11 gånger 18 cm, precis som den ser ut idag. Och precis som 1984 kommer Folkvett ut med fyra nummer per år, numera i en upplaga på strax över 3000 vilket räcker till alla medlemmar och ett antal prenumeranter och bibliotek. Det finns även lösnummer av gamla nummer att tillgå (i alla fall för det senaste decenniet eller så) om någon önskar komplettera sin samling. kontakta folkvett@vof.se för förfrågningar.

Alla nummer finns tillgängliga digitalt

Vårt digitala Folkvettarkiv har sedan länge legat uppe här på vår hemsida, men under åren har ett stort antal dokument digitalt “försvunnit” och lämnat efter sig döda länkar.

Vi är därför glada över att meddela att vi under hösten har återställt och återskapat hundratals dokument så att Folkvettarkivet åter är helt komplett och kan nås från sidan Folkvettarkiv. Alla är välkomna att botanisera i denna skatt av artiklar, notiser, nyheter och recensioner som har tillkommit under nästan fyrtio års tid.
 
Länk till Folkvettarkivet
 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning