post id: 26522
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26522
  
Aktuellt, Föredrag/Panel, Uppsala, VoFTV

Åsa Konradsson-Geuken – Min bror lider av schizofreni. Ett annorlunda syskonskap

Min bror lider av schizofreni. Ett annorlunda syskonskap – livskvalitet, ekonomi och mediciner Åsa Konradsson-Geuken har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Hon bedriver idag forskning vid Uppsala universitet inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror. Föreläsningen kommer innehålla fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling. Åsa kommer också att berätta om hur det var att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne. Åsa Konradsson-Geuken, docent och universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Föredraget sändes 19 oktober 2021. Samarrangörer: Folkuniversitetet, Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala. ©Åsa Konradsson-Geuken 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning