post id: 13011
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13011
  
Skeptisk måndag

Vaccinmotstånd är inget nytt

Motstånd mot vaccinering är lika gammalt som vaccin

Ända sedan Edward Jenners experiment i slutet på 1700-talet visade hur vaccinering med kokoppor kunde användas för att ge immunitet mot smittkoppor har det funnits vaccinmotståndare. Motståndarna förde fram varierande och komplexa argument baserade på hygieniska, religiösa och politiska skäl. När Storbritannien införde en lag om obligatorisk vaccinering mot smittkoppor 1853 så ledde detta till upplopp och senare till grundandet av “The Anti-Compulsory Vaccination League”, en av de första stora motståndsorganisationerna.

1802: “The Cow-pock _ or _ the Wonderful Effects of the New Inoculation!”

Historiskt vaccinmotstånd i Sverige

På grund av anti-vaccinationspropaganda föll andelen smittkoppsvaccinerade i Stockholm 1872 till under 40%, till skillnad från övriga Sverige som då låg på runt 90%. Detta ledde till att staden drabbades av den stora smittkoppsepidemin 1874, vilket i sin tur fick vaccinationerna att återhämta sig. 1883 blev vaccinering mot smittkoppor obligatorisk i Sverige.
Men vaccinmotståndet fanns kvar. Svenska förbundet mot vaccinationstvånget grundades i Göteborg 1912 och gav ut tidskriften “Vaccinationsgranskaren” under åren 1913 och 1925. Många frikyrkliga organisationer hävdade också på religiösa grunder att vaccinering strider mot deras livsåskådning eftersom det är “onaturligt” och “mot Guds vilja”.

Vaccinmotstånd på senare tid

Den antroposofiska rörelsen som i Sverige har sitt centrum i trakten kring Järna och den nyligen nedlagda Vidarkliniken, är negativt inställda till vaccinering. Enligt antroposofins teser är det är bra för barns andliga mognad att genomgå febersjukdomar. Ursula Flatters, som tillsammans med Vidarkliniken utsågs till Årets Förvillare 2008, har upprepade gånger förnekat att de är emot vaccinering. Men faktum kvarstår dock att vaccinationsgraden i Järnatrakten är betydligt lägre än genomsnittet i Sverige och området har drabbats av mässlingsutbrott flera gånger, bland annat 2012.

Ingen text om vaccinationsmotstånd kan vara komplett utan att nämna den före detta läkaren Andrew Wakefield. 1998 publicerade han en grovt vilseledande och felaktig studie som hävdade att vaccinet mot MPR (mässling, påssjuka och röda hund) hade ett samband med autism hos barn. Stora delar av innehållet var fabricerat och dessutom hade Wakefield ekonomiska intressen av att misskreditera vaccinet. Bland annat på grund av att det tog så många år att avslöja hans bluff så fick hans slutsatser stor spridning och han har personligen orsakat större skada för inställningen till vaccin än någon annan. Han har fortsatt att propagera emot vaccin genom att hålla föredrag och producera snedvridna dokumentärer.

Vaccinmotstånd i framtiden

Under pågående covid19-pandemi ser vi tydliga tecken på att antivaccinrörelsen mobiliserar. De bävar inför en framtid när ett vaccin mot SARS-CoV-2-viruset kommer att lanseras. Insamlingar och upprop på internet mot ett vaccin som inte ens finns än pågår i många länder. Nyheter om att Sverige förbereder massvaccinering lyfts fram som ett skräckscenario, där begreppet “massvaccinering” tolkas som “tvångsvaccinering” och ett övergrepp på befolkningen.
I det läget är det viktigare än någonsin tidigare att sprida information om vad vaccinering egentligen är: en metod som är verksam och säker och kanske har räddat fler liv än någonting annat mänsklighetens historia.

Länkar:
Anti-vaccinationists past and present
Historikerbloggen
LIBRIS ang. Vaccinationsgranskaren
Andrew Wakefield (Wikipedia)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi en kort text om ett aktuellt ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning