post id: 24091
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24091
 
Aktuellt, Skeptisk måndag

Handbok i debunkning 2020

Nu på svenska!

Skriften Handbok i debunkning 2020*) (the Debunking Handbook 2020) har nu översatts till svenska under ledning av Lotten Kalenius. Den finns publicerad både av VoF och av forskarna själva.

Information, guider och begrepp

Handboken sammanfattar det aktuella vetenskapliga läget vad gäller felaktig information och sådan information kan debunkas. Den innehåller en mängd lättförståeliga tips och rekommendationer om hur man bäst går tillväga vid debunkning, bland annat en “snabbguide” om hur det är bäst att gå tillväga. Snabbguiden har följande punkter med detaljerade beskrivningar:

 • Felaktig information kan göra skada
 • Felaktig information kan fastna!
 • Förhindra att felaktig information fastnar om du kan
 • Debunka ofta och ordentligt


Ett antal begrepp definieras och förklaras också, till exempel skillnaden mellan misinformation, desinformation och falska nyheter, samt varför igenkänning är viktigare än fakta vad gäller vår benägenhet att tro på någonting.

En annan viktig del av handboken är det som forskarna kallar “Debunkningens strategiska landskap” (se bild).

Vetenskapligt framtagen av ledande forskare

Själva handboken är framtagen i ett internationellt samarbete mellan 22 framstående forskare och baseras på den allra senaste kunskapen inom området och riktar sig till engagerade privatpersoner, beslutsfattare, journalister och andra.
Handboken skapades genom en innovativ process med fördefinierade och dokumenterade steg som är offentliga för full transparens. Författarna bjöds in baserat på sin vetenskapliga status på fältet, och stöder alla punkter i den slutliga handboken. Man kan läsa mer om själva processen här. The Debunking Handbook 2020 är både en uppdatering av, och ett fördjupat komplement till, den ursprungliga Debunking Handbook som publicerades 2011.

*) Ordet “debunka” kommer från det engelska verbet “debunk” och kan definieras som “att exponera bedrägliga eller falska påståenden”.
Se även vår faktasida om debunkning.

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning