post id: 12714
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12714
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och förvillare 2019

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 33:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Christian Dahlström är Årets folkbildare 2019

Årets folkbildare 2019, Christian Dahlström
Christian Dahlström
Foto: Sara MacKey

Christian Dahlström, podcastare, frilansskribent och författare, tilldelas utmärkelsen för sin enträgna och utmärkta grävande journalistik. Framför allt premieras hans arbete i podcasten Sinnessjukt, där han med stort mod och grundligt journalistiskt arbete exponerat maktmissbruk, kvacksalveri och pseudovetenskap, samtidigt som han också verkat folkbildande genom att informera om psykisk ohälsa och vetenskapligt baserade behandlingar.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– I en tid när vi översvämmas av falsk information är Christian Dahlströms journalistiska arbete ett föredöme. Trots knappa resurser och med risk att stöta sig med inflytelserika massmedieaktörer har han envist grävt fram hur redaktioner slarvat med källkontroll och att skattemedel har slösats bort på ovetenskapligt nonsens.

För sina insatser som folkbildare erhåller Christian Dahlström Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2019 och en prissumma på 30 000 kronor.

Läs hela motiveringen.

Region Halland, Region Östergötland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen är Årets förvillare 2019

Regionerna tilldelas utmärkelsen för att de spenderat miljontals kronor i skattemedel på pseudovetenskapliga utbildningar.

De senaste åren har en antal forskare och författare inom områdena beteendevetenskap och psykologi återkommande varnat i massmedia för att använda så kallade DISC/DISA-test för att utbilda, kartlägga och rekrytera personal. Utmärkande för dessa test är att de delar in mänskligheten i fyra färger som har tilldelats olika personlighetsegenskaper. Träffsäkerheten och vetenskapligheten är likvärdig med den i ett kvällstidningshoroskop. Trots att forskare tydligt påpekat att dessa personlighetsformulär är ren pseudovetenskap, fortsätter man inom ett flertal av Sveriges regioner att göra bruk av dessa test. De finns till och med inkluderade i obligatoriska utbildningar för bland annat ST-läkare som anmodats genomföra DISC-test innan utbildningsstart.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Tyvärr är ovannämnda regioner bara toppen av ett isberg. Mindre nogräknade konsultbolag har under årtionden utnyttjat dåligt utbildade beställare inom både den privata och offentliga sfären genom att lura på dem DISC/DISA eller liknande produkter under den falska förespeglingen att de är vetenskapliga. Att privata företag väljer att slösa pengar på pseudovetenskap är tragiskt. Men när man skär hårt i den offentliga sektorn och samtidigt spenderar miljoner på dyra horoskopliknande tester, är det en skandal.

Läs hela motiveringen.

One response to “Årets folkbildare och förvillare 2019

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning